Pápežský penitenciár k Veľkému pôstu: Kajúcnosť nie je niečo zastaralé

TK KBS, RV, zk, jb; rp | 19. 02. 2021 11:32Vatikán 19. februára (RV) Hlavný apoštolský penitenciár kardinál Mauro Piacenza pri príležitosti začiatku Pôstneho obdobia publikoval aktuálnu reflexiu určenú všetkým veriacim. Upozorňuje v nej na aktuálnosť a zmysel kresťanskej kajúcnosti. Ako píše, pôst je časom pokánia v zmysle účasti na definitívnom víťazstve Krista nad zlom. Jedine toto víťazstvo môže priniesť radosť a spásu ľudstvu, ktoré je dnes skúšané pandémiou.Slová ako „sebazaprenie“ či „pokánie“ sa mnohým v tzv. západnom svete môžu zdať prekonanými, no pandémia nás núti nanovo uvažovať a uvedomiť si, že kajúcnosť je „opravdivou cnosťou, darovanou a oživovanou Duchom Svätým“. Hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza začína svoju úvahu,  publikovanú 18. februára denníkom L´Osservatore Romano,týmto konštatovaním:„Práve keď sebazaprenie, obeta a pokánie sa už zdali byť vykázané zo slovníka toho Západu, ktorý sa stal hluchým voči akejkoľvek forme umŕtvovania, pre svoje opojenie oplývaním a pohodlím, všimnime si, že tie isté slová nanovo nekompromisne vstúpili cez prah súčasnej krízy pandémie: od občanov na celom svete sa požaduje, aby sa vzdali - aspoň sčasti - požívania svojich osobných slobôd, aby obetovali svoj „životný štýl“ osvojením si nevyhnutných hygienicko-zdravotných opatrení, aby poslúchali pokyny zákonitej autority, a to aj vtedy, keby znemožnili opateru, ba dokonca i poslednú rozlúčku s hospitalizovaným rodinným príslušníkom“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021