Kardinál Schönborn: Pápežov krok objasňuje charakter laických služieb

TK KBS, RV cz, rp; pz | 13. 01. 2021 09:18Viedeň 13. januára (TK KBS) Drobná zmena v Kódexe kánonického práva, ktorá povoľuje ženám služby lektorátu a akolytátu, bola navrhovaná opakovane už na synode o evanjelizácii v roku 2012 a potom na nedávnej Amazónskej synode, konštatuje vo svojom komentári k Motu proprio viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Pápež František v Apoštolskom liste motu proprio Spiritus Domini z 10. januára 2021 upravil text Kódexu kánonického práva (v kánone 230 §1) o ministériách lektorátu a akolytátu, ktoré odteraz môžu prijať aj ženy.


"Tento krok znamená predovšetkým uskutočnenie požiadavky, ktorá zaznela mnohokrát od čias ministerio quaedam svätého Pavla VI. V tomto jeho dokumente sa totiž objavuje malý článok, len jeden riadok, zdôrazňujúci, že vzhľadom na tradíciu zostávajú tieto laické služby vyhradené mužom, a teda ženy z nich boli vylúčené. Pápež teraz urobil krok ďalej, navrhovaný už Synodou o evanjelizácii v roku 2012 za pápeža Benedikta, a tiež mimoriadnou synodou o Amazónii. Požiadavka upustiť od tohto obmedzenia bola vznesená s určitou naliehavosťou. Svätý Otec preto teraz v ďalšom kroku objasnil to, čo pápež Pavol VI. predpovedal, totiž že ide o laické služby, ktoré nie sú spojené so sviatosťou kňazského svätenia. Pápež ponecháva v kompetencii jednotlivých biskupských konferencií stanovenie vhodných kritérií na rozlíšenie a prípravu kandátov a kandidátok."


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021