Pápež v októbri vyzýva k modlitbe za novú misionársku jar pokrstených

TK KBS, RV zk; ml | 01. 10. 2019 20:49Vatikán 1. októbra (RV) V úvodný deň osobitného misionárskeho mesiaca Svätý Otec vyzýva k modlitbe, aby Duch Svätý vzbudil novú misionársku jar pre všetkých pokrstených.

V krátkom videoposolstve Apoštolátu modlitby s úmyslom na október pápež František hovorí:

„Dnes potrebujeme nový impulz v misijnej činnosti Cirkvi, postaviť sa k výzve ohlasovať Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Dostať sa až na periférie, do oblastí ľudského života, do kultúrnych a náboženských prostredí, ktoré sú ešte vzdialené Evanjeliu - v tomto spočíva to, čo nazývame missio ad gentes. A tiež pamätať, že srdcom misie Cirkvi je modlitba. V tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci sa modlime, aby Duch Svätý vzbudil novú misionársku jar pre všetkých pokrstených a vyslaných Kristovou Cirkvou.“
-

Mimoriadny misijný mesiac

Tohtoročný osobitný misionársky mesiac október, ktorý ohlásil pápež František ešte v roku 2017, sa bude konať pri príležitosti 100. výročia apoštolského listu pápeža Benedikta XV. Maximum illud. Ako vysvetľuje komuniké vydané k pápežovmu októbrovému videoposolstvu, momentálne existuje celkovo 1109 misijných území v Afrike, Ázii a na ostrovoch Oceánie a Ameriky. Viac ako tretina, okolo 37%, sa v rámci celej univerzálnej Cirkvi považuje za misijné teritórium.

Pápež František vyzýva k ohlasovaniu Evanjelia všetkých pokrstených ako misionárskych učeníkov. Nejde však o vykonávanie prozelytizmu, ale o komunikovanie Boha, Božieho života, jeho milosrdnej lásky a svätosti. Autorom misie je Duch Svätý – to on nás posiela, sprevádza a inšpiruje. Okrem toho, hlásanie Evanjelia sa má uskutočňovať v úcte ku kultúre a tradíciám všetkých národov, s vedomím, že „srdcom misie  Cirkvi je modlitba“.

-

Modlitba Svätého Otca na Mimoriadny misijný mesiac október 2019

Nebeský Otče, keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych, odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie: „Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“ Pripomínaš nám, že mocou krstu máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi a nesieme za ňu zodpovednosť.

Daj nám dary Ducha Svätého, aby sme s odvahou a rozhodnosťou svedčili o evanjeliu. Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi, nie je ešte zavŕšené, preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy, ako prinášať do dnešného sveta život a svetlo.

Pomôž nám, nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

-

Riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža páter Frédéric Fornos SJ v súvislosti so zverejnením videoposolstva s októbrovým úmyslom Svätého Otca uviedol:

„Skúsenosť nám ukazuje, že práve z našej modlitby, z nášho osobného stretnutia sa s Pánom sa rodí túžba byť v službe jeho misie v našom prostredí, v našich štvrtiach a v našich mestách, ako aj na cestách sveta. ... Misia vyviera z nášho krstu, z nášho nového života v Kristovi, o ktorý sa nemôžeme nedeliť s ostatnými“.

Októbrový úmysel Svätého Otca v rámci Apoštolátu modlitby má nasledujúce znenie: „Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi.“

Úmysel miestnej cirkvi, zvolený na tento mesiac slovenskými biskupmi znie:  „Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre našu vlasť.“

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020