Svätý Otec František prijal členov jezuitského medzinárodného kolégia

TK KBS, RV jb; ml | 04. 12. 2018 07:37Vatikán 4. decembra (RV) Jezuitské medzinárodné kolégium Najsvätejšieho mena Ježiš (Collegio Internazionale del Gesù) v Ríme slávi polstoročnicu. Jeho 60 členov v pondelok, vo sviatok sv. Františka Xavérskeho, prijal pápež František na osobitnej audiencii. Pripomenul im základy, v ktorých má každý jezuita svoje korene ako strom, ktorý rastie a prináša zrelé ovocie.

Pápež povzbudil mladých jezuitov, aby sa nebáli v rámci svojho osobného rastu konfrontovať s krízami a kládol im na srdce osvedčené metódy vnútornej disciplíny a udržiavania kontaktu s Bohom. Pozitívnymi znakmi rastu sú podľa jeho slov sloboda a poslušnosť, dve cnosti, v ktorých možno robiť pokrok len ak sú vzájomne spojené.

Pri audiencii, ktorá sa konala tesne pred poludním v Sále konzistória, Svätý Otec pripomenul aj osobnosť pátra Pedra Arrupeho, ktorý ako generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej kolégium založil v roku 1968.

Vo svojom príhovore pápež František citoval aj slová sv. Pavla VI. o úlohe jezuitov: „Kdekoľvek v Cirkvi – aj na tých najťažších a najexponovanejších miestach, na križovatkách ideológií, v sociálnych zákopoch – tam, kde sa stretávali a stretávajú pálčivé potreby človeka s odvekým posolstvom Evanjelia, tam stáli a stoja jezuiti“ (Príhovor pri príležitosti 32. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej, 3. dec. 1974).

Komunita Medzinárodného kolégia del Gesù je v súčasnosti zložená z 28 národností, 50 bohoslovcov má k dispozícii 10 kňazov ako spovedníkov a duchovných sprievodcov. Rektorom je P. Orlando Torres SJ, pôvodom z Portorika. Členovia kolégia študujú na Pápežskej Gregorovej univerzite v troch ročníkoch teológie.

Kolégium sídli v budove, kde sa nachádzajú aj historické „Izby sv. Ignáca“, kde zakladateľ jezuitov žil ako generálny predstavený v Ríme a kde aj zomrel v roku 1556. Pri príležitosti 50. výročia svojho založenia vydalo Medzinárodné kolégium Najsvätejšieho mena Ježiš publikáciu, do ktorej prispeli svedectvami jeho bývalí alumni. Ich počet za polstoročie je okolo 850 a sú medzi nimi aj viacerí slovenskí jezuiti.

Medzi členmi  komunity, ktorí sa dnes stretli so Svätým Otcom bol aj poslucháč teológie Samuel Jackanič zo Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019