Vznikol nový Pápežský teologický inštitút pre vedy o manželstve a rodine

TK KBS, RV ej; ml | 20. 09. 2017 08:45Vatikán 20. septembra (RV) Pápež František založil nový Pápežský teologický inštitút Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine, ktorý nahradí doterajší inštitút založený v roku 1981 pápežom Jánom Pavlom II. V apoštolskom liste Summa Familiae Cura, ktorý v utorok vyšiel vo forme motu proprio, Svätý Otec oznámil, že inštitút bude predovšetkým pokračovať v práci dvoch predchádzajúcich synod biskupov a apoštolskej exhortácie Amoris laetitia.

Nový teologický inštitút, ktorý bude pôsobiť v rámci Pápežskej Lateránskej univerzity má podľa apoštolského listu vybudovať v prostredí pápežských inštitúcií „smerodajné akademické centrum slúžiace poslaniu univerzálnej Cirkvi na poli vied týkajúcich sa manželstva a rodiny a vzhľadom na témy spojené so základným zväzkom muža a ženy pre starostlivosť o generácie a stvorenstvo“.

Inštitút sa bude dočasne riadiť zákonnými predpismi predchádzajúceho inštitútu a ako akademický orgán bude mať veľkého kancelára, predsedu a radu. Svoju misiu bude vykonávať vo vzťahu s Kongregáciou pre katolícku výchovu, s Dikastériom pre laikov, rodinu a život a s Pápežskou akadémiou pre život. Ďalej už predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia:

„V názve inštitútu sa nachádzajú dva nové termíny, ktoré naznačujú predovšetkým cirkevnú dimenziu pápežského inštitútu, a to ,teologický’. Ten podčiarkuje ešte väčší biblický aspekt... Druhým termínom sú ‚vedy‘, teda je otvorený pre oveľa širší dialóg s väčšími výzvami súčasného sveta, teda ide o prehĺbenie antropologickej perspektívy“.

Mons. Paglia ďalej pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že nový inštitút si bude vyžadovať rozšírenie knižnice a aktualizáciu jednotlivých inštitútov vo svete, aby sa tak „nedávno slávené synody o rodine nestali len napísaným textom bez zodpovednosti teologického, vedeckého a pastoračného prehĺbenia:

„Napríklad sa budú študovať dejiny rodiny, rodinné právo, teda predmety, ktoré v súčasnosti nie sú prítomné v študijných osnovách alebo lepšie povedané nie v tak veľkom objeme. Ďalej napríklad celá táto téma zodpovednosti, ktorú Boh vložil do zväzku muža a ženy, ktorá ide ponad vzťahy rodiny. A teda téma spravovania stvorenstva  zvereného mužovi a žene, vzťahy medzi generáciami či rozmery otcovstva a materstva.“[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024