Arcibiskup Bernard Bober si pripomenie 30. výročie biskupskej vysviacky

TK KBS, ml; pz | 24. 01. 2023 11:54Košice 24. januára (TK KBS) Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober si pripomenie 30. výročie biskupskej vysviacky. Za biskupa ho vysvätil dnes už zosnulý kardinál Jozef Tomko 30. januára 1993 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Jubileum si pripomenie pri svätej omši, ktorú bude sláviť v nedeľu 29. januára 2023 o 10:30 na rovnakom mieste.Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Je najmladším z troch detí rodičov Štefana a Anny. Základnú školu navštevoval v Zbudskom Dlhom a v Koškovciach. Po maturite na strednej škole v Humennom bol v septembri 1969 prijatý do kňazského seminára a na teologickú fakultu v Bratislave. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 8. júna 1974 v Bratislave, pôsobil ako kaplán vo farnostiach Humenné, Snina (1975) a Zborov (1977). Od roku 1978 bol farárom vo farnosti sv. Ladislava v Kecerovciach a v rokoch 1990-1991 pôsobil ako farár a dekan v Humennom.V roku 1991 ho diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč ustanovil za svojho generálneho vikára. Svätý Ján Pavol II. ho menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa 28. decembra 1992. Za biskupa ho vysvätil kardinál Jozef Tomko 30. januára 1993 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Biskupské heslo Mons. Bernarda Bobera znie: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“. V októbri 2022 bol zvolený za predsedu KBS.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023