Kondolencie predsedu ÚZŽNO a predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v.

TK KBS, uzzno, ecav; ml | 10. 08. 2022 14:03Bratislava 10. augusta (TK KBS) V plnom znení prinášame kondolencie predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richarda Dudu a predsedníctiev Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka.- Kondolencia predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na SlovenskuDrahé sestry, drahí bratia,s veľkým zármutkom sme prijali správu o konci pozemskej púte kardinála Jozefa Tomka. Nielen rímskokatolícka cirkev, ale aj celé Slovensko stráca jednu z najžiarivejších osobnosti ostatných desaťročí. Právom je kardinál Tomko považovaný za tých niekoľko Slovákov, ktorí ovplyvnili chod svetových dejín. Všetci sme hrdí na jeho životný príbeh.Mnohí predstavitelia slovenskej židovskej komunity majú na čestnom mieste v knižnici dielo kardinála Jozefa Tomka Hľadieť za obzor. Zhromaždil v ňom dlhoročné skúsenosti z Ríma a predstavil jeho vlastný pohľad na svet a ľudské problémy v snahe zachytiť ich globálnosť a univerzálnosť. Židia v knihe nájdu mnoho spoločných prvkov kresťanov, Cirkvi a judaizmu. Myslíme tým na význam slova láska a vnímanie človeka ako komplexnej osobnosti.Posledný kontakt slovenskej židovskej komunity s kardinálom pochádza spred necelého roka, keď sme všetci žili návštevou pápeža Františka na Slovensku. Doteraz nám v ušiach znejú jeho slová, že návšteva pontifika prinesie Slovensku radosť, nádej a ľuďom prirodzenú zvedavosť, aký odkaz našej krajine Svätý Otec odovzdá. Drahé sestry, drahí bratia, prijmite našu úprimnú sústrasť.  ברוך דיין האמת

 baruch dayan ha-emet, blahoslavený je sudca pravdy.Richard Duda

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku- Kondolencia predsedníctiev Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na SlovenskuVážené excelencie, členovia Konferencie biskupov Slovenska,pri odchode Jeho excelencie, spolubrata v Pánovi Ježišovi Kristovi, slovenského kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý zomrel 8. augusta 2022 vo veku 98 rokov, príjmite od nás a od celej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, našu úprimnú sústrasť.Jeho pôsobenie v Ríme, jeho aktivity na poli slovenského života v časoch neslobody na Slovensku, ako aj jeho zásluhy na obnove Slovenska po období komunizmu boli výnimočné. Ostáva nám poďakovať sa za jeho život a dielo.Prorok Daniel hovorí (12, 3): „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.S prianím Božieho ostávajú s úctouPredsedníctvo Východného dištriktu ECAV

Peter Mihoč, biskup VD

Ľubomír Pankuch, dozorca VDPredsedníctvo Západného dištriktu ECAV

Ján Hroboň, biskup ZD

Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZDPredsedníctvo ECAV

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022