V Litmanovej bude v sobotu Mariánske večeradlo

TK KBS, grkatpo, rp; pz | 11. 06. 2021 06:44Litmanová 11. júna (TK KBS) V Litmanovej na hore Zvir bude v sobotu Mariánske večeradlo. Začne o 9:30. O 10:30 je na programe svätá liturgia. Po poludní o 13:15 modlitba svätého ruženca. Po nej nasleduje prednáška. O 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a požehnanie Eucharistiou. Po nej prednáška a na záver o 16:30 bude Veľká večiereň.

Hora Zvir v Litmanovej je najmladšie pútnické miesto gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie. Cirkev dodnes skúma pravosť zjavení, ktoré sa mali uskutočňovať počas piatich rokov – od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995. V tom čase sa dvom mladým dievčatám z Litmanovej Ivetke Korčákovej a Katke Česelkovej mala zjavovať Presvätá Bohorodička. Momentálne celý priebeh zjavení s posolstvami je odoslaný na posúdenie pravosti zjavení na Kongregáciu pre náuku viery vo Vatikáne. Hora Zvir v Litmanovej je pútnickým miestom Prešovskej archieparchie od 7. septembra 2008. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021