V Marianke slávili bratia tešitelia 99 rokov od založenia spoločenstva

TK KBS, tes, ml; pz | 08. 04. 2021 12:02V Marianke slávili bratia tešitelia 99 rokov od založenia spoločenstva.

Foto: tesitelia.sk

Marianka 8. apríla (TK KBS) Bratia tešitelia slávili v stredu 99 rokov od založenia spoločenstvo bratov a kňazov. „Na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, ktorý sa vtedy slávil siedmeho apríla, v roku 1922 zavítal do kostola na Rennwegu viedenský arcibiskup, kardinál Gustáv Piffl. Páter Polakovič túto udalosť stručne zachytil vo svojich zápiskoch:„O siedmej ráno priviezla drožka kardinála Piffla do kostola na Rennwegu. Prišiel, aby ukázal svetu novú kongregáciu… rehoľníkov, ktorí sa mali v jeho prítomnosti prostredníctvom zloženia sľubov začleniť do nového spoločenstva. Posvätil habity, ružence aj kríže a podľa obradu kongregácie ich odovzdal bratom.Najprv ich podal nášmu milému otcovi zakladateľovi, ktorý v takto posvätenom habite zložil sľuby do rúk jeho Eminencie a stal sa prvým tešiteľom… Potom prijal habit druhý kandidát a spolu s habitom aj rehoľné meno Ján Nepomucký. Tretí prijal meno Klement Hofbauer. Ľudí zhromaždených v kostole pohľad na túto veľkú udalosť prvých troch tešiteľov hlboko dojal. Slovami sa to nedá dostatočne opísať.“Bol to teda deň zrodu novej rehoľnej rodiny, ktorá obohatila spoločenstvo Katolíckej cirkvi, píšu na svojej stránke bratia tešitelia. Bratia Tešitelia sú rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. apríla 1922 Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažia svojou láskou prinášať náhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil: „zostaňte tu a bdejte so mnou“.Každodennú hodinovú adoráciu sa snažia robiť v duchu Otca Zakladateľa – „Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“ Vonkajšiu činnosť rehole tvorí práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch, uprostred zomierajúcich. Povolaním každého je zotrvanie v dialógu s Bohom pri každodennej adorácii Najsvätejšej sviatosti.-

Zdroj: tesitelia.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021