Pred 24 rokmi vznikol v Košiciach apoštolský exarchát

TK KBS, ts ke; rp | 21. 02. 2021 07:45Košice 21. februára (TK KBS) Pred 24 rokmi vznikol v Košiciach apoštolský exarchát. Košický apoštolský exarchát, priameho predchodcu Košickej eparchie, zriadil 21. februára 1997 pápež sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communitates vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Za prvého exarchu bol menovaný vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý bol uvedený do úradu 2. marca 1997. Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach bol pri vzniku Košického exarchátu povýšený na katedrálu. Patrónmi eparchie sa stali svätí apoštolom rovní Cyril a Metod. Pápež Benedikt XVI. 30. januára 2008 v rámci celkovej reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu. Košická gréckokatolícka eparchia teritoriálne zodpovedá územiu Košického kraja a má rozlohu 6 751 km2. Na tomto území žije v 97 farnostiach približne 85 000 gréckokatolíkov, o ktorých sa pastoračne stará 173 kňazov, z ktorých sú 16 rehoľníci, 2 mnísi, 13 dôchodcovia, 11 vykonávajú pastoračnú službu v zahraničí a šiesti pôsobia v Ordinariáte OS a OZ SR. Na území eparchie pôsobí v niekoľkých rehoľných domoch aj 32 rehoľných sestier. Na kňazstvo sa pripravuje 26 seminaristov. Bohoslužobný život sa uskutočňuje v 158 chrámoch a niekoľkých farských, školských, nemocničných a iných kaplnkách na území eparchie. V zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie je 16 škôl a školských zariadení. V roku 2019 vzniklo v Dvoriankach Centrum pre mládež Košickej eparchie svätého Jána Teológa. Eparchia je rozčlenená do siedmich protopresbyterátov (dekanátov): Košice, Michalovce, Sečovce, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov a Maďarský protopresbyterát. Vladyka Milan Chautur prijal biskupskú chirotóniu 29. februára 1992 a pôsobil ako pomocný biskup Prešovskej eparchie. Od roku 2008 je košickým eparchiálnym (sídelným) biskupom. Dňa 20. januára 2020 bol pápežom Františkom menovaný za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, dovtedajší sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Po dvadsiatich štyroch rokoch kontinuálneho vývoja pod ochranou Klokočovskej presvätej Bohorodičky a svätých Cyrila a Metoda, je v súčasnosti Košická eparchia integrálnou a stabilnou súčasťou cirkevno-spoločenského života na Slovensku s kompletne vybudovanými pastoračnými a administratívnymi štruktúrami.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021