Ukončili ďalšiu etapy obnovy fasády kostola v Kláštore pod Znievom

TK KBS, kzv; ml | 16. 09. 2020 15:05Kláštor pod Znievom 16. septembra (TK KBS) Reštaurátori Miroslav Slúka a Pavol Santa zavítali po dlhšom čase opäť do farnosti Kláštor pod Znievom a pustili sa do obnovy fasád na svätyni kostola. Po postavení lešenia a odstránení mladších farebných náterov sa im podarilo na rôznych častiach fasád odkryť zvyšky maliarskej výzdoby, ktoré nadväzujú na nárožné kvádrovania a olemovanie okien na veži, predsieni a južnej fasády.

Najvýznamnejším nálezom sú dve iluzívne barokové maľované okná ukryté v kruhových nikách východnej fasády. Tieto napodobňujú drevený okenný rám a sklenené okno tvorené malými sklenenými tabuľkami 6-uholníkového tvaru, ktoré sú spojené oloveným rámom. Takéto okná, ktorých výroba bola veľmi náročná a drahá, sa používali od 14. do 18. storočia predovšetkým na kostoloch a palácoch. V niektorých prípadoch však nebolo možné vytvoriť funkčné okno a tak vznikali na fasádach aj tzv. iluzívne alebo slepé okná.

"Predpokladáme, že „naše” okná napodobnili vyššie položené okno, ktoré je dnes súčasťou oltárnej architektúry. V ňom sa zachovala mladšia drevená výplň, ktorá bola obnovená a pred ňu sme osadili nové hliníkové okno, identické s oknami kostola. Na fasádach svätyne bolo obnovené aj nárožné kvádrovanie, podstrešný pás a maľovaný sokel z 18. storočia. Maľovaná páska sa obnovila len po obvode niky na východnom múre, okno na južnej strane svätyne bolo pri jednej z prestavieb zväčšené a obvodová páska zanikla. Fasády oporných pilierov svätyne sú bez výzdoby, nakoľko vznikli až v priebehu 19. storočia. Komplexná obnova fasád sa realizuje s podporou Ministerstva kultúry SR," informovala Kristína Zvedelová.

-
Snímka: Mitiana Photography

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020