Sv. Ignác z Loyoly oslovuje a inšpiruje svojou praktickou duchovnosťou

TK KBS, jga; ml | 31. 07. 2020 14:00Bratislava 30. júla (TK KBS) Sv. Ignác z Loyoly oslovuje a inšpiruje svojou praktickou duchovnosťou, vraví jezuita P. Jakub Garčár SJ, ktorý pôsobí v komunite v Piešťanoch. "Ignác nás mnohých naučil ako hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach. Ako Ho nachádzať v našom každodennom živote, keď sa večer v modlitbe obzeráme za prežitým dňom a našou skúsenosťou," hovorí TK KBS P. Garčár pri príležitosti dnešného liturgického sviatku sv. Ignáca z Loyly.

- Čím môže osloviť a v čom byť inšpiráciou sv. Ignác z Loyoly (†1556) pre dnešného človeka?

"Život druhého môže osloviť, ale – zvlášť v prípade historickej osoby – nemusí byť pre dnešok aktuálny. Alebo aj opačne, spôsob života a životný postoj môže byť síce stále aktuálny, ale už nemusí oslovovať dnešného človeka. Otázka cieli vysoko: čím, nielen stále platným, ale aj stále atraktívnym, môže Ignác z Loyoly zaujať dnešného človeka. Mňa práve Ignác naučil hľadať odpovede v konkrétnom živote, v našej skúsenosti. A zo skúsenosti mnohých môžem povedať, že nás Ignác hádam najčastejšie oslovuje a inšpiruje svojou praktickou duchovnosťou.

Ak smiem odľahčiť vtipom: benediktín, dominikán, františkán, salezián a jezuita sa spoločne modlia breviár. V tom nečakane zhasne svetlo. Pretože sa benediktín modlí spamäti, výpadok svetla si ani nevšimne. Dominikána to privedie k teologickej úvahe o podstate svetla a tmy. Františkána to pohne k vďačnosti a oslave Boha za všetko zahaľujúcu sestru tmu. Salezián sa bez otáľania vráti medzi mladých do oratória. A jezuita? Ide a opraví poistky."

- Čo všetko sa skrýva pod pojmom praktická duchovnosť?

"Ignác nás mnohých naučil ako hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach. Ako Ho nachádzať v našom každodennom živote, keď sa večer v modlitbe obzeráme za prežitým dňom a našou skúsenosťou. Ako s Ním komunikovať jazykom vnútorných hnutí, ktorého gramatikou sú pravidlá pre rozlišovanie duchov. Ako Ho stretnúť v jeho živom Slove, keď doň v tichu biblickej meditácie veľkodušne vstupujeme aj s celým naším osobným príbehom. Ako sa zorientovať v živote a ako konkrétne postupovať, keď sa od nás žiada – v súlade s Jeho vôľou – urobiť väčšie či menšie rozhodnutie. V tomto kontexte si mnohí ceníme Ignácov systematický prístup a zmysel pre poriadok, pre postup. K čomu človeka pozýva, k tomu vždy ponúka aj dobre premyslenú cestu konkrétnych krokov a jasných pravidiel. Je svätcom a učiteľom duchovného života s know-how."

- Čím ďalším púta Ignác pozornosť ľudí?

"Mnohých nás priťahuje aj svojím pozitívnym pohľadom na svet. Duchovnými cvičeniami nás Ignác privádza k poznaniu, že všetko na tomto svete Boh stvoril pre nás a aby nám to pomáhalo v živote. K poznaniu, že Boh prebýva v stvoreniach tohto sveta a, dokonca, že sa v stvorenom svete On sám namáha a tvorivo pracuje kvôli nám a pre každého jedného z nás. Ignác, aby stretol Boha, neuteká zo sveta, ale ho celý objíma: človeka, vedu, vieru, kultúru, prírodu,... skutočne a radikálne všetko." 

- Ostal ešte nejaký dôvod, ktorý stojí za zmienku? 

"Z rôznych príčin nie najčastejším, a predsa duchovne najvzácnejším dôvodom, ktorý nemožno opomenúť, je Ignácov bezprostredný vzťah s Kristom. Nepriťahuje jeho ostýchavo skúpe a až strohé osobné svedectvo, ale jeho celoživotná snaha sprostredkovať skúsenosť Božej bezprostrednosti druhým. Ignác nás učí rozprávať s Ježišom tak, ako keď priateľ hovorí s priateľom. Učí nás poznávať Ho vnútorne, osobne, čo vedie ku vzťahu s Ním a k angažovanej službe po Jeho boku. Prebúdza našu vnímavosť na Boha prebývajúceho v každom z nás, čoho darom a ovocím je, že sme, že žijeme, že cítime, že rozumieme a že sme Jeho chrámom, stvorení na jeho obraz a podobu. Na Boha, ktorý k nám v našom vnútri prehovára bez zbytočného hluku slov, a ktorý celé naše vnútro pohýna k Sebe svojou láskou."

- Prečo by mali ľudia absolvovať ignaciánske duchovné cvičenia?

"Ak niekoho oslovilo niečo z toho, čo sme povedali vyššie, a chcel by z toho ochutnať vlastným jazykom, potom sú duchovné cvičenia tou najvhodnejšou príležitosťou. Slovenskí jezuiti ponúkajú ignaciánske cvičenia celoročne, pre jednotlivcov aj skupiny, prednášané aj individuálne sprevádzané, v exercičných domoch v Prešove a v Piešťanoch. Ich aktuálnu ponuku možno nájsť na jezuiti.sk."[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023