Časopis Studia Biblica Slovaca sa tentoraz zameral na tému prorokov

TK KBS, sbs; ml | 30. 06. 2020 09:43Bratislava 30. júna (TK KBS) Vyšlo júnové číslo 12. ročníka vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca.

Väčšinu vedeckých štúdií v tomto čísle vytvorili autori zo zahraničia. Prvým z nich je Emanuel Tov, emeritný profesor Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, ktorý skúma fakt reinterpretácie niektorých postáv z bloku Skorších prorokov. Druhý v zahraničí pôsobiaci autor je Slovák Peter Dubovský, SJ, ktorý sa vo svojej štúdii zaoberá Eliášovými a Elizeovými zázrakmi a ich tradovaním v Novom zákone.

Dve novozákonné štúdie pochádzajú od dvoch českých biblistov. Kým prof. Ladislav Tichý poukazuje na pozitívne využitie Rachab v Novom zákone, doc. Petr Mareček predstavuje úlohu a dôležitosť Eliáša v Lukášovom evanjeliu. Piata štúdia „Alegorická exegéza gréckych filozofov ako pozadie helenistickej exegézy Biblie“ predstavuje literárno-kultúrny prehľad a je od domácej klasickej filologičky Heleny Panczovej.

Popri abstraktoch a recenziách časopis prináša aj správy z vedeckého biblického sveta, ktoré súvisia s našou krajinou.

Studia Biblica Slovaca je vedecký časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej. Vychádza dvakrát ročne od roku 2009. Časopis registrujú a abstrahujú svetové bibliografické projekty ATLA Religion Database, EBSCO, Old Testament Abstracts a New Testament Abstracts.

V rokoch 2005 – 2008 periodikum vychádzalo ako ročenka z vydavateľstva Katolíckeho biblického diela. Od roku 2012 ho vydáva Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Záujemcovia si môžu časopis objednať na e-mailovej adrese kniznica@frcth.uniba.sk, alebo sa viac dozvedieť na stránke www.biblica.sk.

TK KBS informovala redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020