V Košiciach odovzdali certifikáty absolventom Univerzity tretieho veku

TK KBS, dek; ml | 29. 06. 2020 09:51Košice 29. júna (TK KBS) Dekan Teologickej fakulty (TF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku doc. Radoslav Lojan odovzdal certifikáty 23 úspešným absolventom Univerzity tretieho veku (UTV) na TF KU v študijnom programe Filozoficko-teologické základy. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

Štúdium trvá tri roky a je organizované formou prednášok, ktoré sa konajú raz týždenne z oblasti morálnej teológie, fundamentálnej teológie, dogmatickej teológie, biblických vied, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie a sociológie. Okrem prednášok sa organizuje pre študentov UTV aj duchovná obnova, kultúrny program a spoločenské stretnutie študentov s vedením Teologickej fakulty.

Teologická fakulta Katolíckej univerzity už vypísala možnosť podania prihlášok aj na nasledujúci akademický rok 2020/21. Viac informácii je možné nájsť na stránke www.tf.ku.sk.

TK KBS informoval Dekanát TF KU

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020