V Pavlovciach nad Uhom bude dvanásta pútnicka sobota s bl. Annou

TK KBS, kol; ml | 13. 01. 2020 13:40Pavlovce nad Uhom 13. januára (TK KBS) V sobotu 18. januára 2020 bude vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom dvanásta pútnicka sobota s bl. Annou Kolesárovou. V tomto kostole prijala sviatosť krstu i birmovania a tu prvýkrát prijala Eucharistiu.

PROGRAM:

- 15:00 Hodina Božieho milosrdenstva – Korunka a odprosenie za hriechy rodín. Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova. 

- 16:00 Krížová cesta za rodiny – modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Nižný Hrušov a farár František Petro.

Po krížovej ceste sa prihovorí kňaz Rudolf Smoter. Téma - Hriech prvých rodičov.

- 17:00 Večeradlo s Pannou Máriou – pod vedením veriacich z farnosti Košice - Furča a farár Aurel Halajčík i kaplán Štefan Kačmár.

- 18:00 Svätá omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude Rudolf Smoter, farár vo farnosti Tibava.

Služby počas svätej omše a adorácie budú mať na starosti veriaci z farnosti Rozhanovce pod vedením farára Mareka Veľasa. Po svätej omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z JKS. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Ďalšia pútnická sobota bude 15. februára 2020.

Zdroj: 
Blahoslavená Anna Kolesárová (Facebook)

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020