Kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove dostal svoju novú tvár

TK KBS, rl; ml | 03. 12. 2019 08:40Fiľakovo 3. decembra (TK KBS) Františkánsky Kostol nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove je po štyroch rokoch zrekonštruovaný. Zreštaurované boli nástenné maľby aj hlavný oltár. Podľa slov fiľakovského Františkána pátra Jakuba bola rekonštrukcia zavŕšená v novembri tohto roku a jej celkové náklady dosiahli úroveň do šesťstotisíc eur.


„Táto rekonštrukcia mala tri etapy. Prvá etapa bola svätyňa. Tú začal robiť môj predchodca. V roku 2016, keď som tu prišiel ako správca, tak sa robil chórus. V 2017 sa robila zadná časť lode kostola a potom v roku 2017 boli sme prizvaní do projektu Interrex, cezhraničný ten projekt spolu s maďarskými bratmi zo Szécsény," uviedol páter Jakub. Rekonštrukciu podľa neho potrebujú v budúcnosti aj ďalšie menšie oltáre v chráme, podlaha či kostolné lavice.

Ako dodal Marián Mäsiarik z Hradného múzea Fiľakovo, františkánsky kostol patrí medzi tri najstaršie objekty v meste: „Originál maľba, ktorú teraz reštaurovali je z roku 1913. Ako vyzeral kostol predtým, je ťažko povedať. Či tá ... bola už rekonštrukcia alebo novomaľba, to je veľmi ťažko povedať," uviedol.

Fiľakovský kostol bol postavený koncom sedemnásteho a začiatkom osemnásteho storočia, ale už v roku 1729 až tridsaťjeden bol prestavaný, keďže sa pre nekvalitne vykonanú prácu prepadla jeho klenba. Hlavný oltár kostola pochádza z roku 1726.
Zdroj: Rádio LUMEN

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020