SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline otvorí najbližší piatok svoje brány

TK KBS, sal; rp | 02. 12. 2019 11:03Bratislava 2. decembra (TK KBS) V piatok 6. decembra budú môcť záujemcovia od 9:00 do 13:30 vidieť život na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline počas plnej prevádzky. SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa chlapci a dievčatá odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa preventívneho systému svätého Jána Bosca.

Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca - Slovenská provincia, ktorí aj v škole priamo pracujú.
Škola poskytuje stredné odborné vzdelanie pre mladých v odboroch autoopravár, stolár, maliar, murár a grafik digitálnych médií. Taktiež umožňuje záujemcom, ktorí majú výučný list, získať si v škole dennou formou aj maturitu v smeroch dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo.
Informácie o škole nájdete na webe školy alebo na facebooku.

Zdroj: www.saleziani.sk

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020