Košická arcidiecéza si pripomenula svojho patróna - svätého Ondreja

TK KBS, rl, mdu, ml; pz | 02. 12. 2019 10:59Košice 2. decembra (TK KBS/Rádio LUMEN) Košická arcidiecéza si v sobotu pripomenula svojho patróna, svätého Ondreja. Svätú omšu v Dóme svätej Alžbety tradične oslávili spoločne biskupi, kňazi, aj veriaci, medzi ktorými bol sv. Ondrej veľmi obľúbený. Spolu s Petrom, Jánom a Jakubom starším patril aj do štvorice najobľúbenejších Kristovych učeníkov. Keďže bol ako prvý spomedzi apoštolov povolaný Ježišom, východné cirkvi ho zvyknú nazývať svätý Andrej Prvopovolaný.

Stovky kňazov z celej arcidiecézy prijali pozvanie stráviť spoločne čas so svojimi biskupmi a pripomenúť si patróna arcidiecézy. Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa im počas svätej omše prihovoril v homílii a vyzdvihol úlohu svätého Ondreja ako staviteľa mostov medzi východnou a západnou cirkvou. Zároveň kňazom poďakoval za zapojenie sa do Roka košických mučeníkov, ktorým žila celá arcidiecéza.

„Prijali a sprevádzali ste ich relikvie vo všetkých farnostiach arcidiecézy, modlili ste sa ich deviatnik a účinne ste povzbudzovali svojich veriacich, aby putovali do Košíc v deň, kedy sa naši mučeníci narodili pre nebo. Účasť veriacich z vašich farností sa stala veľkým povzbudením pre celé mesto a presiahla všetky očakávania. Verím, že príklad mučeníkov napomohol k obnove vernosti nielen nás, kňazov, ale prispel k utuženiu vernosti manželov a obnove celých našich rodín," povedal arcibiskup Bober.

V závere slávnosti arcibiskup Bernard Bober ešte raz poďakoval všetkým, čo sa zapájali do Roka aktivít svätých košických mučeníkov v Košickej arcidiecéze. Podujatia na celodiecéznej úrovni, ako aj na úrovni farností, napomáhali duchovnému životu cirkví na tomto území.“

Zdroj: Rádio LUMEN / Martin Ďurčo

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020