Najnovšie Slovo medzi nami na Advent hovorí o čase ticha a putovaní

TK KBS, egu, ml; pz | 02. 12. 2019 10:42Bratislava 2. decembra (TK KBS) Najnovšie Slovo medzi nami na Advent hovorí o čase ticha a putovaní – Márie i mudrcov. Čitatelia v ňom nájdu aj ďalší text o modlitbe oslobodenia a úryvok z Vianočnej novény sv. Alfonza.

Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith na začiatku svojho úvodníka vyjadruje radosť, že k adventnému putovaniu so Slovom medzi nami sa pripája jeden a pol milióna ľudí, ktorí ho v rôznych jazykových verziách čítajú po celom svete. Všetkých pozýva, aby každý deň tohto Adventného obdobia sedeli pri Pánových nohách. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník píše, že Boh sa stal jedným z nás, a teda prežíva všetko spolu s nami. Cieľom Adventu je pripraviť sa na príchod Spasiteľa, ktorý môžeme najmä vďaka Eucharistii prežívať spolu s Ním.

Pozorujme a čakajme so Zachariášom – to je podtitul prvého článku. O neho sa môžeme naučiť prijímať dar tichej kontemplácie, pretože jeho viera sa prehĺbila práve v období ticha a modlitby. V druhom texte sa pripojíme k Márii, keď sa vydáva na vôbec prvé adventné putovanie. Pokúsime sa tiež pochopiť, že jej príbeh je zároveň aj naším príbehom a jej cesta aj našou cestou. Téma čísla dominuje aj v článku Putovanie mudrcov – keď ich hviezda priviedla k príbytku Svätej rodiny, klaňali sa Pánovi; od nich sa učíme prinášať Bohu poklady svojho srdca. Príbeh prvého mučeníka sv. Štefana v nás môže zväčšiť dôveru v Božie milosrdenstvo a upevniť v presvedčení, že Boh túži nám i našim blízkym priniesť uzdravenie a útechu.

V článku o „objavení Matky“ – Panny Márie Guadalupskej – hovorí jeho autorka Eileen Morganová o tom, ako uverila jej posolstvu a vďaka nemu jej dcéra zázračne prežila a vyliečila sa zo zriedkavej formy rakoviny. Michael Rivera opisuje, že napriek zlému a sebeckému rozhodnutiu, keď otehotnela jeho pätnásťročná dcéra, zažil Božie odpustenie. Bohuš Živčák rozpráva príbeh rehoľnej sestry, pre ktorú bola modlitba oslobodenia ako veľké objatie Boha, kde sa jej pohľad stretol s Jeho pohľadom lásky, a tak rozlomil jej putá neslobody.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.

Vydavateľstvo Slovo medzi nami, ktoré založila Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1999, ponúka kvalitnú kresťanskú literatúru z pera významných súčasných autorov ako Scott Hahn, Karl Keating, John Eldredge, Robert Barron, Gregorz Ryś, Henri Nouwen, Neal Lozano, Carlo Maria Martini, Vitorio Messori, Jim MacMannus, Patrick Madrid, Katrina Zeno, Carl Anderson, Adam Szustak a ďalší. Vydavateľstvo hľadá tituly, ktoré sa dotýkajú právd viery a dôležitých otázok života novým pútavým a hlbokým spôsobom. Od roku 1999 vydáva slovenskú verziu amerického časopisu Slovo medzi nami (Word Among Us).

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020