Farnosť v Hronskom Beňadiku pozýva na ľudové misie s lazaristami

TK KBS, bnr; ml | 17. 09. 2019 11:30Hronský Beňadik 17. septembra (TK KBS) Farnosť v Hronskom Beňadiku pozýva na ľudové misie, ktoré sa pod vedením pátrov lazaristov uskutočnia v dňoch 21. – 29.- septembra 2019. Prinášame program misií.

PROGRAM:

Sobota 21. septembra 2019:
- 18:00 Bazilika minor / Spev a modlitba k Duchu Svätému
Symbolické odovzdanie farnosti
Modlitba za sväté misie
Úvodná svätá omša s misijnou kázňou "Kde si Adam?"

Nedeľa 22. septembra 2019:
- 8:00 Psiare - Svätá omša s misijnou kázňou "Generálna svätá spoveď"
- 9:30 Orovnica - Svätá omša s misijnou kázňou "Generálna svätá spoveď"
- 11:00 Bazilika minor - Svätá omša s misijnou kázňou "Generálna svätá spoveď"
- 15:00 Bazilika minor, Psiare - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
Po ruženci stavovská náuka pre ženy

Pondelok 23. septembra 2019:
- Návšteva obecného úradu a základnej školy
- 17:00 Orovnica - Svätá omša s misijnou kázňou "Hriech a obrátenie"
- 18:00 Bazilika minor - Svätá omša s misijnou "Hriech a obrátenie"
- Po svätej omši stavovská náuka pre mužov

Utorok 24. septembra 2019:
- 17:00 Psiare - Svätá omša s misijnou kázňou "Smrť a súd"
Po svätej omši pobožnosť za zosnulých (organizátori odporúčajú priniesť si sviece)
- 17:00 Bazilika minor - Svätá omša za účasti detí
Po svätej omši pobožnosť za zosnulých (organizátori odporúčajú priniesť si sviece)

Streda 25. septembra 2019:
- 17:00 Orovnica - Svätá omša s misijnou kázňou "Smrť a súd"
S požehnaním a rozdávaním Zeleného a Červeného škapuliara
Po svätej omši pobožnosť za zosnulých (organizátori odporúčajú priniesť si sviece)
- 18:00 Kostol sv. Egídia - Svätá omša s misijnou kázňou "Ježiš darca života"
Prednáška manželov z Ligy pár páru

Štvrtok 26. septembra 2019:
- 17:00 Psiare - Slávnostná svätá omša s misijnou kázňou "Eucharistia"
S požehnaním a rozdávaním Zeleného a Červeného škapuliara
Po svätej omši adorácia
- 18:00 Bazilika minor / Slávnostná svätá omša s misijnou kázňou "Eucharistia"
S požehnaním a rozdávaním Zeleného a Červeného škapuliara
Po svätej omši adorácia

Piatok 27. septembra 2019:
Pôstny deň farnosti - obetovaný za duchovné ovocie misií
Návšteva chorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí
- 18:00 Bazilika minor / Svätá omša s misijnou kázňou "Zmysel utrpenia"
Udelenie sviatosti pomazania chorých (počas svätej omše)
Uctenie relikvie Kristovej Krvi
Po svätej omši požehnanie Červeného škapuliara
Po svätej omši krížová cesta

Sobota 28. septembra 2019:
- 10:00 Stretnutie s mládežou na fare
18:00 Kostol sv. Egídia - Svätá omša s misijnou kázňou "Láska"
Obnova manželských sľubov (počas svätej omše)
Po svätej omši požehnanie a rozdávanie "Zázračnej medaily" a kaplnky Panny Márie

Nedeľa 29. septembra 2019:
- 8:00 Psiare - Svätá omša s misijnou kázňou "Kríž"
- 9:30 Orovnica - Svätá omša s misijnou kázňou "Kríž"
- 11:00 Bazilika minor - Svätá omša s misijnou kázňou "Kríž"
Po svätej omši záverečná ďakovná pobožnosť
Zverejnie farnosti pod ochranu Panny Márie
Te Deum
Požehnanie a uctenie misijného kríža

Zdroj: www.biskupstvo-nitra.sk

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020