V Kežmarku požehnali novú ikonu zakladateľky sestier redemptoristiek

TK KBS, sre; ml | 17. 09. 2019 07:27Kežmarok 17. septembra (TK KBS) Kláštorný kostol sestier redemptoristiek v Kežmarku zdobí nová ikona zakladateľky sestier redemptoristiek. V sobotu 14. septembra 2019, na sviatok Povýšenia Svätého kríža a vo výročný deň smrti bl. Márie Celesty Crostarosy, ho počas svätej omše požehnal P. Václav Hypius, CSsR, provinciál redemptoristov a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Autorom diela, ktoré je umiestnená na pravej strane kostola, je výtvarník a sochár Jaroslav Halmo.

V homílii sa P. Václav zameral na tajomstvo Kristovho kríža a jeho význam v živote veriaceho človeka. V závere použil prirovnanie: pohľad od kláštora, ktorý je nad Kežmarkom, nám umožňuje vidieť omnoho viac a oveľa ďalej, ako by sme videli, keby sme ostali dole v meste. Tak aj prijatie nášho kríža, ktorý je prítomný v našom živote, nás dvíha k Ukrižovanému, zjednocuje nás s ním a premieňa náš pohľad na život; z kríža vidíme svoj život „z Božej perspektívy“.

Po svätej omši Jozef Brodňanský, OSB z kláštora benediktínov v Sampore vysvetlil symboliku jednotlivých detailov tejto ikony. Potom sa všetkým prítomným prihovoril samotný autor ikony Jaroslav Halmo. Podľa neho môžeme dnes zo sveta dostať dve otázky; či veríme v Boha alebo veríme Bohu. Ikona blahoslavenej Márie Celesty je práve vyjadrením toho, že ona Bohu verila. Konala tak, aby potlačila vlastné ambície a túžby, čo je v rozpore so súčasným zmýšľaním.

Svoje vlastné „ja“ sa jej podarilo pretaviť do spoločenstva, ktoré trvá dodnes a je prítomné v Kežmarku, ako aj na celom svete. Jeho prianím je, aby nás Mária Celesta naučila počúvať Boha v modlitbe a v tichosti, pretože veľakrát v záplave slov nedokážeme zachytiť to, čo nám chce povedať Boh.

Program dňa pokračoval popoludní, kedy si sestry spolu s pozvanými hosťami pripomenuli hodinu narodenia sa bl. Márie Celesty pre nebo. Po prečítaní krátkeho textu o jej odchode do večnosti nasledovala pobožnosť krížovej cesty, ktorá bola popretkávaná textami z jej Autobiografie. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty pripomenuli, ako úzko bol jej život spojený s Ježišovým životom. Utrpenie, ktorým musela prejsť, ju viedlo k rozhodnému postoju: „Odteraz jediným cieľom mojich túžob je zo všetkých síl vytlačiť vo svojom srdci môjho ukrižovaného Ježiša, sväté evanjelium a svätú vieru. (...) Z celého srdca túžim dosiahnuť svoj jediný a konečný cieľ, ktorým je čo najplnšie zjednotenie sa s mojím jediným a najvyšším Dobrom, a iba jemu sa chcem páčiť.“

TK KBS informoval sestry redemptoristky z Kežmarku


[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020