Cirkevná škola Marianum v Komárne oslavovala spolu s arcibiskupom

TK KBS, az; ml | 16. 09. 2019 19:26Komárno 16. septembra (TK KBS) Vo štvrtok 12. septembra sa za účasti trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha konali oslavy 90. výročia založenia Cirkevnej spojenej školy Marianum a 25. výročie založenia Cirkevnej základnej školy so špecializáciou na hudbu a spev. Na slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval trnavský arcibiskup, účinkoval spevácky zbor Schola Mariana pod vedením zbormajsterky Yvette Orsovics.
 
„Marianum“ bolo postavené pomocou verejnej zbierky, ktorú organizovali občania maďarskej národnosti žijúci na Slovensku s cieľom zabezpečiť výchovu maďarského duchovenstva. Zariadenie v prvom roku fungovalo ako seminár, v ďalších rokoch sa cieľom stala výchova kresťanskej inteligencie. Zároveň vznikol internát pre študentov Gymnázia benediktínskej rehole v Komárne. Škola úspešne fungovala do roku 1947, kedy bola poštátnená.

Cirkevná škola svoje brány opäť otvorila v septembri 1994. Vznikla Cirkevná základná škola Marianum, ktorej zriaďovateľom sa stala Trnavská arcidiecéza. V roku 2000 bolo založené cirkevné gymnázium a v roku 2001 cirkevná materská škola. Od roku 2005 tieto tri inštitúcie tvoria Cirkevnú spojenú školu Marianum, ktorá sa môže pýšiť aj vlastným internátom.    

Zdroj: Anton Ziolkovský (hovorca Arcibiskupského úradu)

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020