V cirkevných materských školách arcidiecézy pribudne 100 nových miest

TK KBS, az; ml | 16. 09. 2019 20:00Trnava 16. septembra (TK KBS) Zrekonštruované priestory dvoch školských zariadení v utorok požehná trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. O 11:00 je naplánovaná slávnosť požehnania v Piešťanoch, o 15:00 v Trnave. Trnavská arcidiecéza zriadila cirkevnú materskú školu sv. Michala Archanjela na Vodárenskej ul. 78 v Piešťanoch a elokované pracovisko cirkevnej materskej školy sv. Alžbety na ul. T. Vansovej 1 v Trnave. Oba projekty boli financované z eurofondov v rámci programu IROP. Pri tejto príležitosti o týchto projektoch hovorí riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnavskej arcidiecézy Ján Hallon.

- Pán riaditeľ, otvárajú sa zrekonštruované priestory dvoch materských škôl. V akom stave sa nachádza cirkevné školstvo v Trnavskej arcidiecéze na začiatku nového školského roka?

V súčasnosti má Trnavská arcidiecéza zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR 17 cirkevných škôl (materské, základné a stredné školy), 18 školských zariadení pri cirkevných školách (školské jedálne, výdajné školské jedálne, školské kluby detí, internát) a 17 elokovaných pracovísk cirkevných škôl. Okrem toho na území Trnavskej arcidiecézy pôsobí 5 cirkevných škôl a 6 školských zariadení, ktorých zriaďovateľom sú rehoľné spoločnosti.
 
- Z akých zdrojov boli projekty obnovy materských škôl v Piešťanoch a Trnave financované?

Obidva projekty boli financované z eurofondov v rámci projektového zámeru na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (programu IROP) a  z prostriedkov zriaďovateľa materských škôl Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy. V Trnave navyše podporili projekt aj rodičia cez O.Z. Dospelí pre deti. K tomu treba zarátať aj rozsiahlu brigádnickú aktivitu rodičov a dobrovoľníkov, ktorí veľmi pomohli pri upratovaní a zariaďovaní nových priestorov. V týchto materských školách sme vytvorili miesto pre vyše 100 detí. Vyslovujeme vďaka ministerstvu, arcidiecéze, rodičom, dobrovoľníkom a všetkým dobrodincom, ktorí nám pomohli.

- Plánuje arcidiecéza nejaké nové projekty?

V krátkej dobe budeme realizovať projekt na Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižníc na základných školách takisto z operačného programu IROP v Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch, na ktorom sa bude podieľať Trnavská arcidiecéza. Tiež zrealizujeme spojenie cirkevných škôl v Dunajskej Strede do Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola. V dlhšom horizonte sme pripravení realizovať projekty na základe konkrétnych potrieb a samozrejme dostupných materiálnych prostriedkov.

Zdroj: Anton Ziolkovský (hovorca Arcibiskupského úradu)

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020