Mariánske trojdnie v Novom meste zavŕšili omšou s Cyrilom Vasiľom

TK KBS, abutt, sga; ml | 13. 09. 2019 11:55Nové Mesto nad Váhom 13. septembra (TK KBS) Na záver mariánskej púte navštívil prepozitúru v Novom Meste nad Váhom vzácny hosť, arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Za účasti viacerých kňazov a asi päťsto veriacich z mesta aj z okolia celebroval uplynulú sobotu 7. septembra 2019 na nádvorí slávnostnú svätú omšu na zavŕšenie trojdnia ku cti Panny Márie, patrónky mesta.

Už tradične sa veriaci schádzajú okolo sviatku Narodenia Panny Márie, ktorému je zasvätený farský kostol, aby Božej Matke ďakovali za pomoc a prosili o jej orodovanie. Vladyka Cyril v príhovore priblížil históriu sviatku, pomenoval aktuálne problémy a výzvy dnešnej doby a veriacich vyzval k úcte k životu, k matke a materstvu.

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave / Štefan Gago

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020