Dvaja rehoľní bratia zložia sľuby v Ráde menších bratov - františkánov

TK KBS, rp; ml | 13. 09. 2019 09:05Bratislava 12. septembra (TK KBS) Rehoľní bratia Peter a Samuel zložia dnes, v piatok 13. septembra 2019, slávnostné sľuby v Ráde menších bratov - františkánov na Slovensku. Stane sa tak na svätej omši o 18:00 v bratislavskom Kostole Zvestovania Pána. V sobotu 14. septembra 2019 o 11:00 príjmu obaja diakonskú vysviacku a brat Efrém kňazskú z rúk bratislavského pomocného biskupa. Jozefa Haľka.

Rehoľa menších bratov žije podľa príkladu života svätého Františka z Assisi, ktorý miloval Krista celým nerozdeleným srdcom a získal tak srdcia mnohých súčasníkov pre lásku k Bohu. Jeho odkaz ako nasledovať Krista je ešte aj po 800 rokoch svieži, radostný, pravdivý a aktuálny.

Ako nasledovníci odkazu sv. Františka z Assisi sa františkáni hlásiia k životnému štýlu, ktorý charakterizujú slová žiť podľa evanjelia. Tento život je vždy životom v bratstve. Činnosť františkánov je univerzálna ako posolstvo evanjelia. Závisí od potrieb prostredia, v ktorom žijú. Dnes je to najmä pastorácia pri kostoloch ako napríklad služba vysluhovania sviatostí, pomoc chudobným, chorým v nemocniciach, nepočujúcim, práca s deťmi a mladými. Činnosť je otvorená pre nové výzvy, ktoré sa rodia v bratskom dialógu.

Zdroj: frantiskani.sk

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020