Pozvánka na ďakovný deň Spoločenstva Hnutia Svetlo-Život v Smižanoch

TK KBS, jhe; ml | 09. 09. 2019 13:40Smižany 9. septembra (TK KBS) Na prelome júla a augusta tohto roku uplynulo 40 rokov od konania prvej oázy na Slovensku. Hnutie Svetlo-Život chce vzdávať vďaky Bohu za požehnané roky pôsobenia v našej krajine. Národný moderátor Zdenko Králik pozýva pri tejto príležitosti súčasných a bývalých oázistov na ďakovné stretnutie.

"Majúc na pamäti našu povinnosť byť vďační Bohu za všetky jeho dobrodenia sa chceme aj my dobrému Bohu poďakovať za 40 ročnú prítomnosť charizmy Hnutia Svetlo-Život na Slovensku, a to celoslovenským ďakovným dňom spoločenstva, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra 2019 v Smižanoch," popzýva Zdenko Králik. Deň predtým sa uskutoční celonárodné stretnutie oázovej mládeže.

PROGRAM:
- 9:00 Príchod – Kultúrny dom
- 9:30 Privítanie, chvály – Kultúrny dom
- 10:30 Príhovory k 40. výročiu HSŽ na Slovensku – Kultúrny dom
- 11:30 Odchod do svätyne Božieho milosdenstva
- 12:00 Svätá omša
- 13:30 prestávka na obed
- 14:30 Hodina svedectva
- 15:15 Oceňovanie zaslúžilých členov Hnutia Svetlo-Život – Kultúrny dom
- 15:30 Korunka Božieho milosrdenstva, poďakovanie – Kultúrny dom
- 16:00 Záver

Záujemcovia o účasť na dni spoločenstva sa môžu prihlásiť TU

TK KBS informoval Jozef Heske

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019