Biskup Rábek zverejnil výzvu na nominácie na cenu "Fra Angelico"

TK KBS, bra; ml | 06. 09. 2019 11:05Bratislava 6. septembra (TK KBS) Predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorým je vojenský ordinár Mons. František Rábek, zverejnil výzvu na podanie návrhu osôb na udelenie ceny Fra Angelico.

"Ako predseda uvedenej Rady týmto zverejňujem výzvu na doručenie nominácií na e-mailovú adresu: rabek@kbs.sk, v termíne do 15. októbra 2019. Súčasťou nominácie musí byť písomné odôvodnenie uvedeného návrhu s dostatočným zdokumentovaním tvorby nominovanej osoby. Kritériá pre výber kandidátov na ocenenie sú v zmysle štatútu udeľovania ceny: dlhoročná tvorivá činnosť v oblasti umenia a kultúry, umelecká kvalita, kresťanské hodnoty diela alebo činnosti, osobná bezúhonnosť a svedectvo kresťanského života. Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách: slovesné umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie a zvláštne ocenenie – za zásluhy o rozvoj kresťanskej kultúry," avizuje biskup Rábek.

Doručené návrhy posúdia členovia Rady pre vedu na svojom jesennom zasadaní a výsledky predloží predseda Rady plénu KBS. Doteraz sa slávnosť oceňovania konala už 17-krát.

Cena Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi. Odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktoré vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II. (v októbri 1982). Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.

Bl. Fra Angelico je taliansky maliar a dominikánsky kňaz. Vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole (+ 1455). Je známy tým, že v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján a je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020