Teologická fakulta v Košiciach ponúka opäť aj Univerzitu tretieho veku

TK KBS, dek; ml | 11. 06. 2019 10:29Košice 11. júna (TK KBS) Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka záujemcom opäť Univerzitu tretieho veku (UTV). Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. Štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe "Filozoficko-teologické základy, trvá tri roky (6 semestrov). Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú raz týždenne. Sústredenie tvoria tri prednášky. Súčasťou štúdia sú prednášky z morálnej teológie, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológie, sociológie. Ak študent splní všetky podmienky štúdia, získa osvedčenie (certifikát) o absolvovaní UTV.

Na UTV sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U alebo internet bankingom na číslo účtu: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 5755 v termíne do 10. 10. 2019, do popisu platby (správy pre adresáta) treba uviesť „UTV“. Záujemcovia si môžu prihlášku požiadať na sekretariáte dekana Teologickej fakulty. Prihlásiť sa je nutné do 7.10. 2019. Štúdium v akademickom roku 2019/2020 začína 10. októbra 2019. Písomné prihlášky je potrebné zaslať na adresu: Teologická fakulta – UTV, Hlavná 89, 041 21 Košice.

TK KBS informoval Dekanát TF KU

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2020