Vďaka dotácii obnovili vežu kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch

TK KBS, shy, kza; ml | 11. 06. 2019 10:06Slovany 11. júna (TK KBS) V Slovanoch komplexne obnovili vežu kostola sv. Michala archanjela, ktorá bola vo veľmi zlom technickom stave. Rekonštrukčné práce bolo možné realizovať najmä vďaka dotácii predsedu vlády SR Petra Pelegríniho v sume 15 000 eur. Práce na obnove veže kostola realizovala firma Zdenka Krumpa z Rabčíc.

Na narušený stav strechy poukazoval mierne nahnutý vrcholový kríž, ktorý pôvodne chceli len opraviť, ale pri podrobnej obhliadke sa zistilo, že krov strechy je výrazne poškodený zatekaním dažďovej vody a drevokazným hmyzom. V zlom stave bola aj plechová krytina, ktorá sa na veži nachádzala pravdepodobne od postavenia kostola v roku 1896. Privolaní odborníci zhodnotili stav strechy a po vyjadrení pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Žiline sme mohli začať s výmenou krytiny a opravou krovu.

Po získaní dostatočného množstva finančných prostriedkov došlo najskôr k postaveniu špeciálneho lešenia v celej výške veže kostola, odstráneniu starej krytiny a dreveného debnenia, na ktorom sa podarilo nájsť mená a podpisy majstrov, ktorí vežu stavali a pokrývali. V ďalšej fáze bol opravený krov, všetky poškodené krokvy a trámy boli vymenené za nové, ošetrené nátermi proti drevokaznému hmyzu a hubám. Následne tesári pokryli krov novými doskami, pričom na východnej strane veže vytvorili malé okienko určené na ľahšiu dostupnosť strechy pri ďalších opravách. Na strechu bol položený falcovaný medený plech a obnovený vrcholový kríž, ku ktorému bol vložený odkaz pre budúce generácie.

TK KBS informovala Kristina Zvedelová

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019