V rožňavskej katedrále bola cez víkend kňazská a diakonská vysviacka

TK KBS, mso, ml; pz | 10. 06. 2019 16:48Rožňava 10. júna (TK KBS) Ôsmy jún 2019 bol pre Rožňavskú diecézu slávnostným dňom. Dňom, kedy sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave konala kňazská a diakonská vysviacka. Počas eucharistického slávenia prijali z rúk rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika sviatosť vysviacky v stupni diakonátu dvaja kandidáti - Ján Horvát a Peter Manko. Sviatosť vysviacky v stupni kňazstva prijali traja kandidáti - Štefan Baláž, Matúš Boháčik a Róbert Likavčan. Na slávnosti boli prítomní kňazi z viacerých diecéz Slovenska, predstavení Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach spolu s bohoslovcami a aj mnohí rehoľníci.

V homílii otca biskupa zazneli slová, ktoré svätencov i prítomných veriacich povzbudzovali ku konaniu zrelých skutkov. Novo vysvätení, ale i všetci prítomní kňazi boli biskupom opätovne pozvaní k duchovnému životu a zvlášť ku každodennej 15 minútovej adorácii, skrze ktorú sa môžu hlbšie spojiť s Ježišom Kristom, Najvyšším kňazom a pastierom a tak sa ešte hlbšie vnárať do tajomstiev kňazstva a snažiť sa premodliť každú jednu farnosť našej diecézy.

Na záver slávnosti biskup poďakoval všetkým prítomným kňazom za to, že prišli do Rožňavy, aby sa zúčastnili na vysviacke, ktorá je veľkým dňom pre novo vysvätených, ale aj pre celú diecézu. Osobitne poďakoval pánu rektorovi a predstaveným seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, v ktorom sa na kňazstvo pripravujú aj bohoslovci z našej diecézy. Poďakoval im, že prišli so všetkými bohoslovcami na túto slávnosť. Cez nich tlmočil svoju vďaku arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi a pomocnému biskupovi Mons. Markovi Forgáčovi za toto gesto jednoty a vzájomnosti.
TK KBS informoval Marek Sopko

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019