Odkaz Sviečkovej manifestácie chcú priblížiť dnešným mladým ľuďom

TK KBS, tku; ml | 11. 02. 2019 13:03Bratislava 11. februára (TK KBS) V piatok 8. februára sa v Bratislave konal workshop s názvom Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám. Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Cieľom workshopu bolo priblížiť odkaz Sviečkovej manifestácie mladšej generácii a spoločne hľadať cesty, ako posolstvo Sviečkovej manifestácie udržiavať atraktívne v dnešnej spoločnosti. 

Na workshope sa zúčastnili významní účastníci manifestácie František Mikloško a Ľudmila Tollarovičová. Obaja sprostredkovali svoj jedinečný pohľad na Sviečkovú manifestáciu a účastnínkom priblížili kontext vtedajších udalostí. Prednášku s názvom Sviečková manifestácia v kontexte dejín prezentoval František Neupauer, historik Ústavu pamäti národa.

Bratislava, workshop, Svieckova

Na workshope boli zastúpené organizácie, ktoré sa venujú práci s mladými ako Dobrá novina, Erko, Nenápadní hrdinovia, Rada mládeže Slovenska, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antota Neuwirtha, Kresťansko demokratická mládež Slovenska alebo tiež Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Mladí sa na workshope zhodli v názore, že plameň Sviečkovej manifestácie ešte stále horí. 

"Sviečková manifestácia je významná udalosť našej novodobrej histórie, no veľa ľudí o nej stále nevie. Chceme šíriť povedomie o Sviečkovej manifestácii ako o vzore odvahy a spolupatričnosti," hovorí Tomáš Kuzár, predseda FKI.

Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dnes túto udoslosť považujeme za jedno z najdôležitejších vystúpení kresťanov proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku.

FKI sa téme historickej pamäti a rešpektovaniu ľudských práv venuje v rámci spomienky na Sviečkovú manifestáciu od roku 2006. 

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019