V Košickej arcidiecéze sa uskutoční prvý obrad zasvätenia panien

TK KBS, ke; ml | 07. 02. 2019 15:10Košice 7. februára (TK KBS) V Košickej arcidiecéze sa uskutoční 28. apríla 2019 prvý obrad zasvätenia panien. Slávnosť sa začne o 15:00 h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Ordo virginum, rád zasvätených panien, je starobylý rád existujúci od čias apoštolov. Zasvätené panny nie sú rehoľníčky a nepatria ani k sekulárnym inštitútom. Svoje zasvätenie žijú vo svete, a to špecifickým spôsobom typickým pre ich spiritualitu.

Zvyk zasväcovať panny bol už v prvotnej kresťanskej Cirkvi. Obrad zasvätenia panien sa počíta za jeden z najvzácnejších pokladov rímskej liturgie a v prvotnej Cirkvi bol často slávený. Počas storočí postupne vymizla táto forma zasväteného života. Druhý vatikánsky koncil ju však znovu uviedol do života a táto starobylá forma zasvätenia ukázala svoju prekvapujúcu silu. Tým sa prijal zvyk prvotnej Cirkvi mať zasvätené panny aj mimo kláštorov. Tie podľa svojho stavu a chariziem žijú vo svete a pod vedením diecézneho biskupa sa venujú apoštolskej činnosti a posvätnej modlitbe a tak prispievajú k svätosti Cirkvi a dobru blížnych.

TK KBS informovala Košická arcidiecéza

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019