V Košiciach bola konferencia k 400. výročiu smrti sv. Košických mučeníkov

TK KBS, kos; pz | 11. 01. 2019 09:32Košice 11. januára (TK KBS) V kontexte jubilea 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov, ktoré slávi Košická arcidiecéza, sa v utorok 8. januára uskutočnila konferencia k Roku sv. Košických mučeníkov.

Konferencii predchádzala svätá omša, ktorú slávil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a farárom farnosti Košice – Božieho milosrdenstva Petrom Sykorom. Na svätej omši boli sa nachádzali aj putovné relikvie sv. Košických mučeníkov.

Konferencia

Konferenciu na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov otvoril Mons. Marek Forgáč úvodným slovom i osobným svedectvom o sile patrónov sv. Košických mučeníkov. V súlade s harmonogramom konferencie svoje príspevky na tému Historické a filozofické aspekty života sv. Košických mučeníkov predniesli Lukáš Simočko a Matej Rešetár. Dvaja zo sv. Košických mučeníkov boli jezuiti a jeden ostrihomský kanonik. Po nich nasledoval príspevok Mgr. Jána Kocúrka na tému Formovanie k odvahe v cirkvi a na katolíckej škole. Problematiku kresťanskej symboliky v diele J. R. R. Tolkiena rozoberal ThDr. Pavol Hrabovecký, PhD., ktorý interaktívnou formou prezentoval niekoľko skutočností, ktoré nájdeme v diele Pán prsteňov.

Konferencia sa stretla s pozitívnou spätnou väzbou zo strany hostí, pedagógov i žiakov. Vedecké podujatie na pôde gymnázia podporuje akademický a vedecký prvok vo vzdelávaní, komunikačné a prezentačné zručnosti.

Spojená škola sv. Košických mučeníkov bola založená v roku 2004. V roku 2019 si škola pripomína 15. výročie založenia a organizuje rôzne sprievodné aktivity aj v jubileu 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov.

TK KBS informoval Milan Košco

[back]


(C) TK KBS 2003 - 2019