Košice oslavujú svätých Cyrila a Metoda v Sečovciach

TK KBS, ts ke, pz; kj | 11. 07. 2024 08:30Foto: TS KE

Košice 11. júla (TK KBS) Tradičné celoeparchiálne oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie, sa aj tento rok konali v Sečovciach, v chráme zasvätenom týmto vierozvestom.Duchovná príprava na oslavy sa začala už 2. júla, kedy sa veriaci sečovskej farnosti stretávali v chráme na duchovnej obnove pod vedením o. Daniela Atanáza Mandzáka CSsR, šéfredaktora časopisu Misionár.Predvečer sviatku priniesol okrem bohatého duchovného programu aj svätú liturgiu, v ktorej sa veriacim v homílii prihovoril Michal Hospodár, podpredseda spolku sv. Cyrila a Metoda. Vo svojej homílii vyzval k evanjelizácii podľa vzoru svätých bratov, a to nielen v osobnom vzťahu s Bohom a modlitbe, ale aj v každodennom živote a v postoji k iným.Sviatok svätých Cyrila a Metoda slávil v Sečovciach arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, za početnej účasti veriacich. V homílii zdôraznil dôležitosť odkazu svätých apoštolov a vyzval všetkých veriacich, aby sa stali ohlasovateľmi evanjelia nielen v takzvaných. misijných krajinách, ale aj na Slovensku.Počas slávnostnej svätej liturgie boli udelené nižšie svätenia: poddiakonát Dávidovi Kováčovi a diakonát Marekovi Bogdaňovi.Mons. Francesco Mancinelli, rektor sanktuária Crea, odovzdal na záver svätej liturgie vzácny dar – relikviu svätého Evasia, patróna diecézy Casale Monferrato, z poverenia svojho diecézneho biskupa.Slávnostnú atmosféru celých osláv dotváral spev Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.Zdroj: TS KE
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024