Nové vydanie časopisu Ekklesía inšpiruje, ako premeniť krízu na príležitosť a neistotu na generativitu

TK KBS, kub, pz; kj | 11. 07. 2024 08:25Bratislava 11. júla (TK KBS) Vo štvrtom vydaní teologicko-pastoračného časopisu Ekklesía autori textov vysvetľujú, čo znamená „generativita“ a ako ju možno rozvíjať. Odborníci na život Cirkvi dopĺňajú, vďaka čomu sa pastorácia a život kresťanských komunít môžu stať opäť generatívnymi v protiklade k súčasnému poklesu počtu veriacich a duchovných povolaní v Cirkvi. A aby sa tieto úvahy odrazili v konkrétnej realite našich dní, skúsenosti z praxe veriacich dokumentujú, ako sa myšlienka generativity môže rozvíjať v mnohých oblastiach: od farskej pastorácie po zasvätený život, od vzdelávania sa po sociálnu angažovanosť a tvorbu pokoja.„Treba zanechať nadobudnuté postoje a zrieknuť sa svojich zvykov a istôt. Práve v tom spočíva príležitosť misie, ktorá od nás žiada, aby sme vytiahli kotvy a napredovali s ľahkosťou, bez záťaží: zaujať totiž ,postoj vychádzania' otvára človeka novým skutočnostiam,“ píše Hubertus Blaumeiser v úvode časopisu, ktorý je tematicky venovaný práve jeho myšlienke: Vhodný čas na generativitu.Ak sa lepšie pozrieme, ukáže sa, že práve obdobia krízy a tiesnivé situácie boli príležitosťou na mimoriadnu duchovnú, kultúrnu či spoločenskú tvorivosť a činorodosť. Ide však predovšetkým o výzvu, ako sprítomniť Boha a ako ho zažiť. Svedčí o tom aj skúsenosť teológa a biskupa Klausa Hemmerleho, ktorý všetko sústreďuje do obrazu a postavy Bohorodičky.

Pápež František v týchto súvislostiach inšpiruje, ako môže z krízy vzísť nový začiatok: „Ide o povinnú etapu osobných dejín aj dejín spoločnosti. Prejavuje sa ako mimoriadna udalosť, ktorá vždy spôsobí nepokoj, úzkosť, nerovnováhu a neistotu pri rozhodovaní, čo konať. Etymologický koreň slova krino pripomína, že kríza je tým preosievaním, ktorým sa po mlatbe očisťuje zrno od pliev.“Vysvetľuje, že tým, že sa bránime krízam, kladieme prekážky dielu Božej milosti, ktorá sa chce prejaviť v nás a prostredníctvom nás. Poukazuje na fakt, že všetko to, čo vychádza zo zla a otvorene sa prejavuje, nám ešte viac pripomína potrebu odumrieť istému spôsobu bytia, ktoré neodzrkadľuje evanjelium. Iba ak odumrieme určitej mentalite, dokážeme urobiť miesto tej novosti, ktorú neustále podnecuje Duch v srdci Cirkvi. Cirkevní otcovia túto premenu nazývali výrazom metanoia. Podľa pápeža Františka je za každou krízou vždy nejaká oprávnená nutnosť aktualizačnej obnovy (aggiornamento): je krokom vpred. Ak naozaj chceme žiť túto obnovu, musíme mať odvahu byť disponibilní v každom smere.Ďalšie strany časopisu sú venované podmienkam, ktoré podporujú generativitu. Argentínsky psychológ a psychoterapeut Carlos Gomes Esteves ich ponúka hneď niekoľko, ako napríklad: prekročiť zdanlivé, mať ducha spoločenstva, podporovať dynamiku prechodu, žiť lásku ako skúsenosť podstaty existencie druhého, pestovať pokoru, nehľadať v druhom potvrdenie seba, oslobodiť sa od násilných predstáv o tom, aký kto musí byť alebo komu a čomu sa musí prispôsobiť, a prechádzať tak od „povinnosti milovať“ k postupnému „objavovaniu hlbokej túžby milovať a postarať sa“.Viac zaujímavých tém, inšpirácií a veľmi podnetných zamyslení si záujemcovia môžu prečítať na 66 stranách časopisu Ekklesía zadarmo na novovytvorenej podstránke: nm.sk/ekklesia.TK KBS informovala Júlia Kubicová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024