V Košiciach bol Obrad zasvätenia panien

TK KBS, ke, pz; kj | 10. 07. 2024 15:42Foto: KE Arcidiecéza

Košice 10. júla (TK KBS) V Košickej arcidiecéze sa v sobotu 6. júna konala jedinečná udalosť – obrad zasvätenia panien. Svoje rozhodnutie zasvätiť sa Bohu tak verejne vyhlásila Ivana Németová.Po niekoľkých rokoch príprav a duchovného vedenia slávnostný obrad zasvätenia vykonal v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho košický pomocný biskup, Marek Forgáč.Na obrade zasvätenia sa zúčastnilo množstvo kňazov a zasvätených panien, blízka rodina i priatelia zasvätenej. Homíliu predniesol biskup Marek Forgáč, ktorý predstavil samotné zasvätenie panien a pridal aj osobné povzbudenia: „Skutočná a najvznešenejšia obeta má byť vykonávaná s ochotou a radosťou, pretože Ženích, kvôli ktorému tak robíme, je tu s nami. Som realista a viem, že nie vždy to tak ide – či už je to v manželstve alebo zasvätenom živote. Vzťah lásky k človeku, ale aj k Bohu má svoje vlnovky a zákruty a kvôli našej krehkosti, nie vždy ho sprevádza čistá a úprimná svadobná radosť. Prídu a prichádzajú aj dni, ktoré spokojne môžeme nazvať pôstom, kedy nám akoby Ženícha vzali, ale o to viac sa potrebujeme povzbudiť k radosti. Deň zasvätenia je dňom radosti, keď sa človek stáva novou nádobou pre nové víno.Zasvatenie PannaA tak ako v Káne Galilejskej víno nestrácalo na chuti, ba na konci bolo najlepšie, tak aj v tejto chvíli chceme spoločne prosiť, aby v zasvätenom živote našej sestry Ivany chuť žiť odovzdane s Kristom sa neumenšovala, ale stále rástla.“Na záver obradu sa zasvätená Ivana Németová poďakovala všetkým, ktorí jej pomáhali na ceste k zasväteniu.Zasvätenie panien je jedna z najstarších foriem zasvätenia v Cirkvi. Takto sa ženy zasväcovali v prvých storočiach Cirkvi, keď ešte neboli rehole. Rozvojom rehoľných rádov v 13. a 14. storočí sa zasvätené panenstvo vo svete dostávalo do úzadia. Zasvätené panny sa z ekonomických i zo spoločenských dôvodov začali združovať, dávali si pravidlá, vznikali reguly a tak sa formovali rehole. Opätovne sa začali zasvätené panny objavovať vo väčšom počte až po II. Vatikánskom koncile.Zasvatenie PannaNa Slovensku ich v súčasnosti pôsobí niekoľko desiatok v takmer všetkých diecézach. Zasvätená panna žije svoje zasvätenie väčšinou uprostred ostatných ľudí vo svojom občianskom zamestnaní. Jej hlavným poslaním je modlitba, najmä za diecézu, v ktorej žije, a služba podľa povolania a darov, ktoré zasvätená dostala.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024