Pápežská akadémia pre život predstavila knihu o Jérômeovi Lejeunovi

TK KBS, VaticanNews, pl, ml; pz | 17. 06. 2024 12:45Foto: Vatican Media

Vatikán 17. júna (VaticanNews) „Kvalita civilizácie sa meria úctou k jej najslabším členom. Iné kritériá hodnotenia neexistujú.“ Tieto slová Božieho služobníka Jérôma Lejeuna, prvého predsedu Pápežskej akadémie pre život, odrážajú podľa arcibiskupa Vincenza Pagliu, jeho súčasného nástupcu v uvedenej funkcii, „dôležitosť a aktuálnosť jeho výskumu a vyučovania na vedeckej a ľudskej úrovni.“ Takto sa vyjadril počas prezentácie životopisu francúzskeho lekára a genetika.Francúz, pôvodne pediater, ktorý sa neskôr preslávil objavom trizómie chromozómu 21 ako príčiny Downovho syndrómu, stál pevne na pozícii ochrany ľudského plodu. Bol presvedčený, že život sa začína počatím. Jérôme Lejeune udržiaval kontakty aj s Vatikánom. V roku 1974 ho svätý Pavol VI. vymenoval za člena Pápežskej akadémie vied a v roku 1986 ho svätý Ján Pavol II. vymenoval za člena Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov.Práve poľský pápež vymenoval Francúza za prvého predsedu Pápežskej akadémie pre život, keď ju zriadil 11. februára 1994. Jérôme Lejeune zomrel po necelých dvoch mesiacoch – 4. apríla –, ale výrazne sa podieľal na konsolidácii novozaloženej inštitúcie. Na prezentácii jeden z jej súčasných členov Jean-Marie Le Méné spomínal, ako navštívil Božieho služobníka v nemocnici. „Jeho poslednou starosťou bola Pápežská akadémia pre život. Prosil Boha o čas na jej založenie a navrhol nominácie.“ Jérôme Lejeune potom práve prostredníctvom Jeana-Marie Le Ménéa postúpil do Ríma niekoľko mien. Proces blahorečenia francúzskeho lekára prebieha od roku 2012. V roku 2021. Pápež František podpísal dekrét o hrdinstve jeho čností.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024