Kard. Hollerich o Instrumentum laboris: Výsadba synodálnej Cirkvi už klíči

TK KBS, VaticanNews, chw, ml; pz | 17. 06. 2024 12:35Foto: Vatican Media

Vatikán 17. júna (VaticanNews) Teológovia, ktorí vyhodnocujú príspevky na nadchádzajúce druhé zasadanie generálneho zhromaždenia biskupskej synody, ukončili svoje úvahy a práca na Instrumentum laboris pre druhé zasadanie generálneho zhromaždenia synody pokračuje.Počas uplynulého jeden a pol týždňa sa v Ríme zišla skupina dvadsiatich teológov z celého sveta, aby analyzovala reakcie Božieho ľudu na súhrnnú správu vypracovanú na prvom zasadaní generálneho zhromaždenia synody o synodalite. Podľa tlačovej správy Generálneho sekretariátu synody teológovia ukončili svoju prácu v piatok 14. júna.Radosť z cesty„Boží ľud bol prostredníctvom synodálnej skúsenosti uvedený do pohybu pre misiu. Správy ponúkli nadšené a tvorivé reakcie, rovnako ako niektoré reakcie obsahujúce odpor a obavy,“ povedal generálny rektor generálneho zhromaždenia kardinál Jean-Claude Hollerich.„Väčšina správ však ukazuje radosť z cesty, ktorá mnohým miestnym spoločenstvám vdýchla nový život a priniesla aj významné zmeny v spôsobe života a Cirkvi,“ vysvetlil a dodal: „Výsadba synodálnej cirkvi už klíči!“Celosvetová odozvaTeológovia zvážili viac ako 100 správ z biskupských konferencií a východných katolíckych cirkví, ako aj príspevky z Únie predstavených ženských a mužských reholí a zo stretnutia farárov pre synodu, ktoré sa konalo od 28. apríla do 2. mája. Preskúmali sa aj odpovede medzinárodných organizácií, univerzitných fakúlt, združení veriacich a jednotlivých komunít a osôb s cieľom vypracovať Instrumentum laboris (pracovný dokument), ktorým sa bude riadiť práca druhého zasadania generálneho zhromaždenia.Iný pohľad na Instrumentum laboris„Instrumentum laboris pre druhé zasadanie XVI. valného zhromaždenia bude vyzerať inak ako to predchádzajúce,“ povedal Mons. Battocchio. Vysvetlil, že kým prvé zasadnutie sa zaoberalo širokými témami, o ktorých malo zhromaždenie diskutovať, druhé zasadnutie sa zameria na otázku Ako byť synodálnou Cirkvou v misii.Pripravovaný pracovný dokument teda zhodnotí doterajšiu prácu synody a zároveň ponúkne teologické úvahy a konkrétne návrhy, ktoré „pomôžu pri rozlišovaní zverenom členom zhromaždenia.“Medzinárodná perspektívaMedzi teologickými expertmi, ktorí sa podieľali na analytických prácach, bolo osem teológov a teologičiek z Európy (vrátane piatich z Talianska); traja z Afriky; dvaja zo Severnej Ameriky a traja z Južnej Ameriky; dvaja z Oceánie (obaja z Austrálie); a dvaja z Ázie. Sekretariát synody okrem dvoch osobitných tajomníkov zastupovali generálny sekretár kardinál Mario Grech, generálny rektor kardinál Hollerich a podsekretári biskup Luis Marín de San Martin a sestra Nathalie Becquartová.Ďalšie krokyPo ukončení práce teológov Generálny sekretariát synody pristúpi k ďalšej fáze procesu prípravy Instrumentum laboris. Po „rozsiahlej validácii“ obsahu riadna rada Generálneho sekretariátu - zložená najmä z diecéznych biskupov vybraných otcami a matkami synody – schváli návrh a predloží ho pápežovi Františkovi, ktorý schváli konečný text.Christopher Wells – VaticanNews 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024