Prefekt Dikastéria pre klerikov: Pán svojich povolaných nikdy nesklame

TK KBS, VaticanNews, lo, am, mh, ml; pz | 20. 04. 2024 13:22Foto: Vatican Media

Vatikán 20. apríla (TK KBS) Denník L’ Osservatore Romano priniesol rozhovor s prefektom Dikastéria pre klerikov pri príležitosti blížiaceho sa 61. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude Cirkev sláviť v nedeľu. „Rozlišovanie je možné len pod podmienkou, že načúvame Božej prítomnosti v nás, je to duchovné umenie pochopiť čo si máme vybrať,“ uviedol kardinál Lazarus You Heung-sik v rozhovore s riaditeľom vatikánskeho denníka Andreom Mondom. „Stále sa oplatí byť kňazmi,“ povzbudzuje kardinál.Na prvú otázku „Čo je to povolanie?“ prefekt Dikastéria pre klerikov kard. Heung-sik odpovedá:„Skôr než sa zamyslím nad nejakým náboženským alebo duchovným aspektom, povedal by som toto: povolanie je v podstate pozvanie byť šťastným, vziať svoj život do vlastných rúk, naplno ho realizovať a nepremárniť ho. Toto je prvá túžba, ktorú má Boh pre každého muža a ženu, pre každého z nás: aby náš život nevyhasínal, aby nebol premárnený, aby zažiaril naplno. A z tohto dôvodu sa nám priblížil vo svojom Synovi Ježišovi a chce nás vtiahnuť do náručia svojej lásky; vďaka krstu sa tak stávame aktívnou súčasťou tohto príbehu lásky, a keď cítime, že sme milovaní a sprevádzaní, potom sa naša existencia stáva cestou k šťastiu, k životu bez konca. Cestou, ktorá sa stelesňuje a realizuje vo voľbe života, v konkrétnom poslaní a v mnohých každodenných situáciách.“Ako však rozpoznať povolanie a aké je jeho spojenie s vlastnými túžbami ?Bohatá tradícia Cirkvi a múdrosť kresťanskej spirituality nás v tejto oblasti môžu mnohému naučiť. Aby sme boli šťastní – a šťastie je prvým spoločným povolaním všetkých ľudí –, je potrebné, aby sme nerobili chyby v našich životných rozhodnutiach, aspoň v tých základných. A prvými smerovkami, ktorými sa treba riadiť, sú práve naše túžby, to, čo cítime vo svojom srdci, že je dobré pre nás a prostredníctvom nás aj pre svet okolo nás. Každý deň však zažívame, ako klameme sami seba, pretože naše túžby nie vždy zodpovedajú pravde o tom, kto sme; môže sa stať, že sú výsledkom čiastočného videnia, ktoré vzniká zo zranení alebo frustrácií, že sú diktované sebeckým hľadaním vlastného blaha. Niekedy nazývame túžbami to, čo sú v skutočnosti ilúzie. Preto je potrebné rozlišovanie, čo je v podstate duchovné umenie pochopiť s Božou milosťou, čo si máme vo svojom živote vybrať. Rozlišovanie je možné len pod podmienkou, že počúvame sami seba a načúvame Božej prítomnosti v nás tak, že prekonáme aktuálne pokušenie, aby sa naše pocity zhodovali s absolútnou pravdou. Preto nás pápež František na začiatku stredajších katechéz venovaných rozlišovaniu vyzval, aby sme prekonali námahu pri hĺbaní v sebe a zároveň nezabúdali na Božiu prítomnosť v našom živote. Hľa, povolanie sa rozpozná vtedy, keď svoje hlboké túžby uvedieme do dialógu s dielom, ktoré v nás koná Božia milosť; vďaka tejto konfrontácii sa noc pochybností a otázok postupne rozjasní a Pán nám dá pochopiť, ktorou cestou sa máme vydať.Tento dialóg medzi ľudským a duchovným rozmerom je čoraz viac v centre formácie kňazov. Ako je potrebné sa k tomu postaviť?Nesmieme riskovať, že by sme si mysleli, že duchovný aspekt sa môže rozvíjať oddelene od ľudského, a tak by sme Božej milosti pripisovali akúsi „magickú moc“. Boh sa stal telom, a preto povolanie, ku ktorému nás volá, je vždy vtelené do našej ľudskej prirodzenosti. Svet, spoločnosť a Cirkev potrebujú kňazov, ktorí sú hlboko ľudskí, ktorých duchovnú črtu možno zhrnúť do rovnakého štýlu ako je ten Ježišov: nie duchovnosť, ktorá nás oddeľuje od druhých alebo ktorá z nás robí chladných učiteľov abstraktnej pravdy, ale schopnosť stelesňovať Božiu blízkosť k ľuďom, jeho lásku ku každému stvoreniu, jeho súcit s každým, koho poznačili životné rany. To si vyžaduje ľudí, ktorí sú síce krehkí ako všetci ostatní, ale vo svojej krehkosti majú dostatočnú psychickú zrelosť, vnútorný pokoj a citovú rovnováhu.Mnohí kňazi však zažívajú ťažké situácie a utrpenie. Čo si o tom myslíte?Predovšetkým sa ma to veľmi dotýka. Takmer celý svoj život som zasvätil starostlivosti o kňazskú formáciu, sprevádzaniu a blízkosti kňazov. Dnes, ako prefekt dikastéria pre klérus, sa cítim ešte bližšie ku kňazom, ich nádejam a práci. Nechýbajú prvky znepokojenia, pretože v mnohých častiach sveta vládne v živote kňazov skutočný nepokoj. Aspektov krízy je veľa, ale myslím si, že predovšetkým potrebujeme cirkevnú reflexiu na dvoch frontoch. Po prvé: musíme prehodnotiť náš spôsob, ako byť Cirkvou a žiť kresťanské poslanie v účinnej spolupráci všetkých pokrstených, pretože kňazi sú často preťažení, majú tie isté úlohy – nielen pastoračné, ale aj právne a administratívne – ako pred mnohými rokmi, keď ich bolo početne viac. Po druhé, musíme prehodnotiť profil diecézneho kňaza, pretože aj keď nie je povolaný k rehoľnému životu, musí znovu objaviť sviatostnú hodnotu bratstva, cítiť sa doma v presbytériu spolu s biskupom, bratmi kňazmi a veriacimi, pretože najmä v dnešných ťažkostiach ho táto spolupatričnosť môže podržať v pastoračnej službe a sprevádzať ho, keď sa samota stáva ťaživou. Je však potrebná nová mentalita a nové cesty vzdelávania, pretože kňaz je často vychovávaný ako osamelý vodca, „jeden muž na čele“, a to nie je dobré. Sme malí a plní obmedzení, ale sme učeníci Majstra. Pohnutí ním dokážeme urobiť veľa vecí. Nie jednotlivo, ale spoločne, synodálne. Učeníci misionári, – opakuje Svätý Otec, – môžete byť len spolu.Sú kňazi „pripravení“ na dnešnú kultúru?Toto je jedna z hlavných výziev, ktorým dnes čelíme pri počiatočnej ako aj permanentnej formácii. Nemôžeme zostať uzavretí v posvätných formách a robiť z kňaza iba správcu náboženských obradov. Dnes prechádzame obdobím poznačeným mnohými globálnymi krízami, s určitými rizikami v súvislosti s nárastom násilia, vojnou, znečistením životného prostredia a hospodárskou krízou, čo všetko sa potom odráža v živote ľudí v podobe neistoty, úzkosti a strachu z budúcnosti. A je tu veľká potreba kňazov a laikov schopných prinášať všetkým radosť z evanjelia ako proroctvo nového sveta a kompas na orientáciu na ceste životom. Človek je vždy učeníkom, aj keď je už dlhé roky diakonom, kňazom alebo biskupom. A učeník sa má vždy čo učiť od jediného Majstra, ktorým je Ježiš.Avšak oplatí sa podľa Vás ešte v súčasnosti stať sa kňazom?Napriek všetkému sa stále oplatí nasledovať Pána na tejto ceste, nechať sa ním strhnúť, stráviť svoj život pre jeho plán. Môžeme sa pozrieť na Máriu, mladú dievčinu z Nazareta, ktorá, hoci rozrušená anjelovým zvestovaním, sa rozhodla riskovať fascinujúce dobrodružstvo povolania a stať sa Matkou Božou a Matkou ľudstva. S Pánom nie je nikdy nič stratené! A chcel by som povedať slovo všetkým kňazom, najmä tým, ktorí sú momentálne skľúčení alebo zranení: Pán nikdy neporuší svoj sľub. Ak ťa povolal, nesklame ťa nehou svojej lásky, svetlom Ducha Svätého, radosťou srdca. Mnohými spôsobmi sa prejaví v tvojom kňazskom živote. Chcel by som, aby sa táto nádej dostala ku kňazom, diakonom a seminaristom na celom svete, aby ich potešila a povzbudila. Nie sme sami, Pán je vždy s nami! A chce, aby sme boli šťastní!Andrea Monda – L’Osservatore Romano, Miroslava Holubíková – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024