Pápež: Výzvy dneška si vyžadujú našu aktívnu účasť a osobnú angažovanosť

TK KBS, VaticanNews, mh, ml; pz | 20. 04. 2024 07:10Foto: Vatican Media

Vatikán 20. apríla (VaticanNews) V piatok 19. apríla prijal Svätý Otec František žiakov a učiteľov talianskej Národnej siete „Školy pokoja“ (Scuole di Pace). Vo svojom príhovore pápež viac ako 5000 prítomným hosťom poďakoval za ich „odhodlanosť pracovať na stavenisku budúcnosti“ a „prekonávať pokušenia života“, ktoré v dnešnom svete ohrozujú „schopnosť snívať vo veľkom“.„Ďakujem vám za túto cestu plnú nápadov, iniciatív, školení a aktivít, ktorých cieľom je podporiť novú víziu sveta.“ To sú slová Svätého Otca, ktorého privítala Aula Pavla VI. plná detí a mladých z rozličných „škôl pokoja“ v Taliansku.  Národná sieť „Školy pokoja“ má za cieľ „začlenenie vzdelávania o mieri a ľudských právach do učebných osnov všetkých škôl na všetkých úrovniach.“Pápež František pokračoval: „Ďakujem vám za to, že ste plní entuziazmu pri dosahovaní cieľov krásy a dobra uprostred dramatických situácií, nespravodlivosti a násilia, ktoré hyzdia ľudskú dôstojnosť. (...)  Dnes viac ako kedykoľvek predtým je potrebné žiť zodpovedne, rozširovať si obzory, hľadieť dopredu a deň čo deň zasievať tie semiačka pokoja, ktoré zajtra budú môcť vyklíčiť a priniesť ovocie.“Svätý Otec pripomenul „samit budúcnosti“ organizovaný OSN, ktorý sa bude konať v septembri v New Yorku s cieľom riešiť globálne historické výzvy na pokoj a podpísať Pakt pre budúcnosť a Deklaráciu o budúcich generáciách. Podľa pápeža je to „dôležitá udalosť“ a je potrebné, aby sme prispeli „konkrétnou cestou a opatreniami na zmenu.“ V tejto súvislosti rímsky biskup vysvetlil:„Ste povolaní byť protagonistami, a nie divákmi budúcnosti. Zvolanie tohto svetového samitu nám pripomína, že sme všetci povolaní budovať lepšiu budúcnosť a predovšetkým, že ju musíme budovať spoločne! (...) Je pravda, že tieto výzvy si vyžadujú špecifické kompetencie, ale zároveň sa nás úzko dotýkajú, zasahujú do života všetkých a od každého z nás si vyžadujú aktívnu účasť a osobnú angažovanosť. V globalizovanom svete, kde sme všetci vzájomne závislí, nie je možné postupovať ako jednotlivci starajúci sa len o svoju vlastnú „zeleninovú záhradku“: namiesto toho musíme vytvárať siete, spájať sa, pracovať v súčinnosti a harmónii.“„Dnešné výzvy si vyžadujú byť bdelými“, pracovať a nie „spať, či sedieť na gauči,“ zdôraznil pápež a pozval prítomných dobre využívať informačné médiá, čas na sociálnych sieťach, ale tiež „modliť sa.“ Svätý Otec dodal:„Drahí študenti a učitelia, do srdca svojho úsilia ste vložili dve kľúčové slová: pokoj a starostlivosť. Sú to dve vzájomne prepojené skutočnosti: mier nie je len umlčanie zbraní a neprítomnosť vojny; je to ovzdušie dobročinnosti, dôvery a lásky, ktoré môže dozrieť v spoločnosti založenej na vzťahoch starostlivosti, v ktorej individualizmus, roztržitosť a ľahostajnosť ustupujú schopnosti venovať pozornosť druhému, načúvať jeho základným potrebám, liečiť jeho rany, byť pre neho nástrojom súcitu a uzdravenia. Toto je starostlivosť, ktorú Ježiš venuje ľudstvu, najmä tým najkrehkejším, a o ktorej nám často hovorí evanjelium. Zo vzájomnej starostlivosti sa rodí inkluzívna spoločnosť založená na mieri a dialógu.“Na záver stretnutia pápež František poprosil prítomné deti, aby mysleli na svojich rovesníkov, na „ukrajinské deti, ktoré sa zabudli usmievať“ a na „deti v Gaze, ktoré trpia pod paľbou guľometov.“Miroslava Holubíková – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024