Pápežovo posolstvo do Argentíny: Trh a zisk pohlcujú najmladších

TK KBS, VaticanNews, mh, mh, ml; pz | 29. 02. 2024 13:39Foto: Vatican Media

Vatikán 29. februára (VaticanNews) Svätý Otec František sa cez videoposolstvo obrátil na členov Panamerického výboru sudcov a sudkýň pre sociálne práva a františkánsku náuku (COPAJU) v Argentíne, v ktorom pripomenul zásadný význam tých, ktorí chránia spravodlivosť v právnom štáte. Zdôraznil tiež, že „sociálna náuka Cirkvi je svetlou cestou pre výkon súdnej moci“.COPAJU (La Junta Promotora del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana) bol zriadený v roku 2019 vďaka pápežovi Františkovi a medzinárodným združením sa stalo na základe chirografu pápeža v auguste 2023. Cieľom združenia, je vydávanie usmerňujúcich dokumentov v oblasti právnej rovnosti a spravodlivosti a stanovuje verejné stanoviská k rôznym situáciám v tejto oblasti. Pri príležitosti inaugurácie ich sídla v Buenos Aires sa v stredu 28. februára Svätý Otec obrátil na členov združenia v španielčine cez videoposolstvo.V príhovore pápež uviedol, že „bôžik trhu a bohyňa zarábania sú falošné božstvá, ktoré nás vedú k dehumanizácii a zničeniu planéty. História to dokázala už mnohokrát, a to veľmi smutné. Sú tzv. ,molochom‘, ktorý požiera novonarodené generácie.“ Ďalej pápež zdôraznil, že základnou a kľúčovou úlohou je právo a jeho odborníci: advokáti, sudcovia, prokurátori a obhajcovia. Ako dodal, „súdna moc je posledným prostriedkom, ktorý má štát k dispozícii na nápravu porušovania práv a zachovanie inštitucionálnej a sociálnej rovnováhy.“Podľa Svätého Otca „vo svete hlbokej nespravodlivosti a sociálnej nerovnosti, kde milióny detí každý deň jedia len zvyšky od tých, ktorí ich konzumujú,“ skutočne „sociálne práva nie sú zadarmo.“ A dodal: „Zdroje na ich podporu existujú, ale vyžadujú si primerané, racionálne a spravodlivé politické rozhodnutia. Štát, dnes viac ako kedykoľvek predtým, je povolaný vykonávať túto ústrednú úlohu prerozdeľovania a sociálnej spravodlivosti.“Pápež František tiež zdôraznil, že nejde „o ustanovenia, ktoré už existujú, ale o ich účinné uplatňovanie.“ Práve tu prichádza do úvahy úloha justičných subjektov. V tomto zmysle pápež pripomenul, že „Ježišovo slovo, na ktorom je založená sociálna náuka Cirkvi, je istou a svetlou cestou, ktorá má prispieť k výkonu súdnictva. Pre toho, kto má verejnú moc, napokon nestačí pôvodná legitimita, z ktorej táto moc pochádza, ale legitímny musí byť aj jej výkon, ktorý sa nemôže vzdialiť od „budovania spravodlivých a dôstojných spoločností.“ „Mier je každodenná stavba a vy ste mieroví pracovníci,“ uviedol na záver Svätý Otec a vyzval členov združenia COPAJU na „neochvejnosť a rozhodnosť naproti dehumanizujúcim a násilným modelom.“Michele Raviart, Miroslava Holubíková – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024