Prvá kaplnka Ústredia Ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ SR

TK KBS, ord, ml; pz | 19. 09. 2023 18:50Foto: Archív MO SR

Bratislava 19. septembra (TK KBS) Predstavitelia rezortu obrany, Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR sa dnes v Dukelských kasárňach v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto zúčastnili na slávnostnom otvorení vôbec prvej kaplnky Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Ústredie EPS vďaka rekonštrukcii bývalých skladových priestorov získalo po dlhých rokoch bohoslužobný a zároveň multifunkčný priestor, ktorý bude pokrývať potreby vyplývajúce z jeho duchovnej a pastoračnej činnosti.Na podujatí sa za rezort obrany zúčastnil štátny tajomník Marian Majer. „Som rád, že v tejto kaplnke ústredie dostáva k dispozícií krásny a dôležitý priestor priamo tu, v „dukelkách“, v srdci diania v rezorte obrany a ozbrojených síl. Priestor, ktorý generálnemu duchovnému – vojenskému biskupovi a jeho kolegom, duchovným ústredia z cirkví a náboženských spoločností zúčastnených na dohode – bude slúžiť pri plnení ich poslania, pri bohoslužbách, pri stretnutiach s príslušníkmi ozbrojených síl a zborov, a s ich rodinami,“ skonštatoval M. Majer a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zhotovení kaplnky.Dominantou kaplnky je pietna stena zobrazujúca všetky miesta zahraničných misií Ozbrojených síl a zborov SR. Nachádza sa tam zároveň pietne miesto pre tichú rozlúčku s ich odchádzajúcimi príslušníkmi.„Existencia ekumenickej pastoračnej služby u nás aj v zahraničí dokazuje, že každý z nás v sebe nesie určitý rozmer duchovna, ktorý sa v každom človeku podvedome ozýva v ťažkých životných chvíľach - prirodzene teda aj vo vojenskom prostredí. Kaplnka sa dnes môže otvoriť vďaka vzácnym ľuďom, ktorí participovali na celom projekte a vnímam, že do tohto diela dali aj kúsok svojho vnútra,“ uviedol generálny duchovný – vojenský biskup ekumenickej služby OS a OZ SR plk. Viktor Sabo.Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR je osobitnou inštitúciou v štruktúrach OS SR a OZ SR. Duchovní Ústredia, ktoré je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR, vykonávajú pastoračnú činnosť zahrňujúcu vykonávanie bohoslužieb, prisluhovanie sviatostí a cirkevných obradov.Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023