Pápež rehoľným sestrám: Slúžte núdznym s láskou Krista

TK KBS, VaticanNews, ru, rp; pz | 25. 05. 2023 13:39Foto: Vatican Media

Vatikán 25. mája (VaticanNews) Pápež František prijal 25. mája na audiencii skupinu Malé sestry misionárky milosrdenstva (PSMC), ktoré pricestovali do Vatikánu pri príležitosti ich 13. generálnej kapituly.Svätý Otec v príhovore k rehoľným sestrám pripomenul, že ich zakladateľ kňaz Luigi Orione zveril svojim duchovným dcéram osobitné poslanie: „Pomáhať ľuďom cítiť Božiu prozreteľnosť a materstvo Cirkvi.“ Na to, ako poznamenal pápež, je potrebné byť v jednote s Ježišom, byť blízky a aktívny v službe bratom a sestrám.Jednota s Pánom Ježišom musí byť základom každej mníšskej činnosti, zdôraznil rímsky biskup. Je potrebné úplne sa Mu odovzdať, aby sme po apoštolovi Pavlovi zopakovali: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 20) a „Objíma nás Kristova láska“ (2 Kor 5,14). Rehoľníčky sú povolané zdieľať túto lásku so všetkými a pomáhať ľuďom stať sa „účastníkmi viery v Pána“. Všetko, čo robíme svojim blížnym, robíme pre Ježiša (Mt 25,40), zdôraznil Svätý Otec, a „kúsok chleba zdieľaný s úsmevom je oveľa lepší ako vynikajúce jedlo ochutené chladom a bez lásky.“ Preto kláštory a miesta služby sestier majú byť naplnené teplom materinského srdca, ktoré každého zohreje a rozžiari. Na tejto ceste netreba šetriť námahou v službe tým najnúdznejším, poznamenal rímsky biskup: o trpiacich, chudobných a malých sa treba starať s milosrdenstvom, súcitom a tvorivo.„Takto miluje Kristus, takto miluje Matka Cirkev a prajem si, aby ste aj vy vedeli milovať v duchu „domáceho materstva“, so štedrým a veľkodušným srdcom,“ zaželal pápež František a udelil rehoľným sestrám apoštolské požehnanie. Zároveň poprosil o modlitbu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023