Ekumenické spoločenstvo cirkví pozýva na ekumenický pašiový sprievod

TK KBS, esp, ml; pz | 31. 03. 2023 13:49Košice 15. marca (TK KBS) Ekumenické spoločenstvo cirkvi a cirkevných spoločenstiev v Košiciach pripravuje 29. ročník Ekumenického Pašiového sprievodu. Uskutoční sa na Veľký piatok 7. apríla 2023 so začiatkom o 13:00 pred Evanjelickým chrámom a.v. na Mlynskej 23 v Košiciach. Tohtoročná téma znie: „Spoločníci na ceste“ vychádzajúc z biblického textu Evanjelia podľa Jána (14,6): „Ja som cesta, pravda a život.“Kosice, ekumenicky, sprievod, plagatIde o 29 ročnú tradíciu sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom pašiového sprievodu, na ktorom sa zúčastnia a krátke zamyslenia prednesú predstavitelia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach. Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie Božieho slova počas slávenia Veľkej noci.Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode (symbolicky nasledovať Ježiša Krista),  čítať zo Svätého písma o jeho utrpení a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i ľuďmi dobrej vôle. Tohtoročné modlitby a úvahy budú na mimoriadne aktuálnu tému Synodality: „Spoločníci na ceste“. Ekumenickú akciu podporilo mesto Košice.Na Ekumenickom Pašiovom sprievode sa podieľajú Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Na sprievode sa zúčastnia aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy mesta Košice.Informácia pre médiáRozhovor s duchovnými jednotlivých cirkví bude možné realizovať pred začiatkom sprievodu v čase od 12:30 - 12:45 v priestoroch dvora Farského úradu Evanjelickej cirkvi a.v. (Mlynská č.23, Košice).TK KBS informovalo Ekumenické spoločenstvo v Košiciach
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024