Kardinál Koch: Kresťania a Židia sú povolaní učiť sa jeden od druhého

TK KBS, kku, ml; pz | 31. 03. 2023 09:43Foto: Michal Lipiak

Bratislava 31. marca (TK KBS) Kresťania a Židia sú povolaní učiť sa jeden od druhého, najmä tam, kde sa najhlbšie líšia, ako poznamenal Benedikt XVI. pri príležitosti svojej návštevy kolínskej synagógy v roku 2005. V Bratislave to povedal prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch. Uviedol to na sympóziu „Medzináboženský dialóg, zavŕšenie 7 rokov medzináboženského dialógu medzi židovskou a katolíckou komunitou“, ktoré sa konalo vo štvrtok 30. marca 2023 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave.„Tento dialóg, ak má byť úprimný, nesmie existujúce rozdiely mlčky prechádzať alebo ich minimalizovať: aj vo veciach, ktoré nás kvôli nášmu dôvernému presvedčeniu o viere od seba odlišujú, ba práve v nich sa musíme navzájom rešpektovať a milovať.“ V súlade aj so židovským názorom je vyhlásenie v dokumente „Medzi Jeruzalemom a Rímom“ o potrebe vzájomného rešpektovania presvedčenia viery v dialógu: „Doktrinálne rozdiely sú zásadné a nemožno o nich polemizovať ani vyjednávať,“ uviedol kardinál Koch.„Židovsko-kresťanský dialóg stojí a padá s rešpektovaním presvedčenia viery toho druhého, aby mohla existovať pokojná spolupráca medzi židmi a kresťanmi. Úsilie v tomto smere je dnes obzvlášť naliehavé v mnohých európskych krajinách, kde sa, žiaľ, znovu objavujú obávané antisemitské tendencie. V tejto súvislosti je pre našich židovských partnerov dobré vedieť, že sa môžu spoľahnúť na Katolícku cirkev ako na spoľahlivého partnera v boji proti bolesti antisemitizmu: pápež František totiž nikdy neunavuje pripomínať, že nie je možné byť kresťanom a antisemitom zároveň,“ pokračoval.„Ak pôjdeme ešte ďalej, kresťania a židia sú povolaní spolupracovať na ochrane a podpore náboženskej slobody ako základného ľudského práva. Keď sa židia a kresťania navzájom prijmú vo vnútornom zmierení, v hĺbke svojho vieroučného presvedčenia, môžu sa stať spoločným nástrojom svornosti a pokoja v dnešnom svete, predovšetkým prostredníctvom ich svedectva o jedinom Bohu, ktorého treba uctievať v nerozlučnej jednote lásky k Bohu a lásky k blížnemu. V tom spočíva základná skúška a dôležitosť židovsko-kresťanského dialógu v súčasnosti,“ dodal kardinál Koch.PLNÉ ZNENIE príhovoru je na stránke KBS.K správe bolo vydané FOTO.


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023