Posolstvo ku Dňu médií 2023: Hovoriť srdcom

TK KBS, VaticanNews, zk; rp | 24. 01. 2023 16:22Vatikán 24. januára (VaticanNews) „Hovoriť srdcom je dnes potrebnejšie než kedykoľvek predtým, aby sme šírili kultúru pokoja tam, kde je vojna; aby sme otvárali cesty umožňujúce dialóg a zmierenie tam, kde zúri nenávisť a nepriateľstvo.“ O tom píše pápež František vo svojom posolstve k 57. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré bolo tradične zverejnené 24. januára, na sviatok patróna žurnalistov sv. Františka Saleského. Názov posolstva znie: Hovoriť srdcom. «Podľa pravdy a v láske» (Ef 4,15).Tento rok bude Cirkev sláviť Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov v nedeľu 21. mája.Pápež v posolstve zdôrazňuje, že všetci, nielen žurnalisti, sme povolaní komunikovať srdcom:„V historickom období poznačenom polarizáciou a protikladmi - voči ktorým, žiaľ, nie je imúnne ani cirkevné spoločenstvo - sa záväzok komunikovať „s otvoreným srdcom a otvorenou náručou“ netýka výlučne informačných pracovníkov, ale je povinnosťou každého“.Titul pápežovho posolstva  „Hovoriť srdcom“ je inšpirovaný slovami už spomínaného patróna žurnalistov a komunikátorov sv. Františka Saleského. Tento „svätec jemnosti“ a učiteľ Cirkvi je „jedným z najžiarivejších príkladov hovorenia srdcom“, konštatuje v posolstve Svätý Otec. Tento rok si pripomíname dve jeho významné jubileá: 400. výročie smrti (ktorému pápež František venoval Apoštolský list Totum amoris est), a  zároveň aj sté výročie odo dňa, keď bol vyhlásený za patróna katolíckych žurnalistov pápežom Piom XI. (prostredníctvom encykliky Rerum omnium perturbationem).Komunikáciou rozpaľovať srdcia, ošetrovať rany a prinášať svetlo Hovoriť srdcom potrebujeme aj v Cirkvi, osobitne v rámci prebiehajúceho synodálneho procesu, píše pápež:„V Cirkvi naliehavo potrebujeme komunikáciu, ktorá by rozpálila srdcia, ktorá by bola balzamom na rany a vrhala by svetlo na cestu našich bratov a sestier. Snívam o cirkevnej komunikácii, ktorá by sa vedela nechať viesť Duchom Svätým, o zdvorilej a zároveň prorockej cirkevnej komunikácii, ktorá by vedela nájsť nové formy a spôsoby pre to nádherné ohlasovanie, ktoré je povolané vniesť do tretieho tisícročia. O komunikácii, ktorá by do centra kládla vzťah s Bohom a blížnym, najmä s tým najnúdznejším, a ktorá by vedela skôr zapáliť oheň viery než nechať tlieť popol sebareferenčnej identity. O komunikácii, ktorej základom by bola pokora pri počúvaní a parézia pri hovorení, ktorá by nikdy neoddeľovala pravdu od lásky k blížnemu.“Šíriť kultúru pokoja, otvárať cesty dialógu a zmierenia Pápež vyzýva šíriť prostredníctvom komunikácie kultúru pokoja, otvárať cesty dialógu a zmierenia:„Hovoriť srdcom je dnes potrebnejšie než kedykoľvek predtým, aby sme šírili kultúru pokoja tam, kde je vojna; aby sme otvárali cesty umožňujúce dialóg a zmierenie tam, kde zúri nenávisť a nepriateľstvo. V dramatickom kontexte globálneho konfliktu, ktorý zažívame, je naliehavo potrebné potvrdiť neútočnú komunikáciu. Je nevyhnutné prekonať «zvyk, že protivníka rýchlo zdiskreditujeme a počastujeme ponižujúcimi nadávkami namiesto toho, aby sme čelili otvorenému a rešpektujúcemu dialógu» (Fratelli tutti, 201).Potrebujeme komunikátorov ochotných viesť dialóg, zapojených do podporovania integrálneho odzbrojenia a odhodlaných odstrániť vojnovú psychózu, ktorá sa skrýva v našich srdciach, ako prorocky vyzýval svätý Ján XXIII. v encyklike Pacem in terris: «Skutočný pokoj možno budovať len vo vzájomnej dôvere» (č. 61). V dôvere, ktorá potrebuje nie zabarikádovaných komunikátorov, ale odvážnych a kreatívnych komunikátorov, pripravených riskovať, aby našli spoločnú pôdu na stretnutie. Podobne ako pred 60 rokmi, aj teraz žijeme v temnej hodine, v ktorej sa ľudstvo obáva eskalácie vojny, ktorú treba čo najskôr zastaviť, a to aj na úrovni komunikácie. (...)Preto treba odmietnuť každú bojovnú rétoriku, ako aj všetky propagandistické formy, ktoré manipulujú s pravdou a deformujú ju na ideologické účely. Naopak je potrebné na všetkých úrovniach podporovať takú komunikáciu, ktorá by pomáhala vytvárať podmienky na riešenie sporov medzi národmi.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023