V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa konali kňazské rekolekcie

TK KBS, kap; ml | 22. 09. 2022 21:18Foto: kapitula.sk

Spišská Kapitula 22. septembra (TK KBS) Vo štvrtok 22. septembra 2022 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zišlo na pozvanie diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša okolo 250 kňazov pôsobiacich v Spišskej diecéze. Konali sa tu kňazské rekolekcie, ktorých miesto je zvyčajne v jesennom termíne práve v sídle biskupstva.Program začal svätou omšou, ktorú celebroval biskup Ján a koncelebrovali prítomní kňazi vrátane emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha. V homílii diecézny administrátor nadviazal na knihu Kazateľ, ktorej slová zazneli v prvom čítaní a povzbudil prítomných kňazov vo vytrvalej zanietenej službe a k jednote i napriek tomu, že sa zdá, akoby prichádzali ťažké časy.Medzi iným povedal: „Viaceré okolnosti naznačujú, že nastávajúce časy budú aspoň tak komplikované, ako boli pre nás náročné mesiace obmedzení v uplynulých dvoch rokoch.“ A pokračoval konkrétnym povzbudením: „Pre ťažké obdobie putujúceho vyvoleného národa počas rokov na púšti Pán sa postaral o mannu – chlieb z neba. Nezabúdajme, že denným slávením Eucharistie sa nám ponúka sám Ježiš Kristus, živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak k tomu pripojíme modlitbu, vedzme, že Božia blízkosť – aj cez sviatostnú milosť, aj cez Božie Slovo, aj cez blížnych – bude pre nás tou najväčšou posilou v ťažkých časoch. A potom akékoľvek ťažkosti či utrpenie nebudú pre nás márnosťou, ale požehnaním. Preto znova pripomínam: Zachovajte jednotu…“Po skončení svätej omše nasledoval ďalší program, ktorého ťažiskom bola prednáška Pátra Michala Zamkovského, CSsR. Zameral sa v nej na bližšie predstavenie sviatosti pomazania chorých s prihliadaním najmä na pastoračný aspekt pri vysluhovaní tejto sviatosti. Na záver rekolekcie nasledoval spoločný obed pripravený v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka.Zdroj: kapitula.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023