KBS vyhlásila výzvu k čerpaniu peňazí na podporu ukrajinských utečencov

TK KBS, kbs; ml | 23. 06. 2022 10:42Foto: Pixabay.com

Bratislava 23. júna (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila výzvu na podporu ukrajinských utečencov žijúcich na Slovensku. Určených je na to približne 500 000 eur, výzva sa týka podpory charitatívnych projektov a projektov začlenenia utečencov do spoločnosti.Ide o podporu charitatívnych projektov (projekty orientované na priamu podporu jednotlivých utečencov a ich rodín – ubytovanie, strava, ostatné tovary dennej spotreby) a projekty súvisiace s ich začlenením do spoločnosti (napríklad výučba slovenského jazyka, podpora vzdelávania detí na školách a pod.).Zapojiť sa do výzvy môžu organizácie na Slovensku, registrované v zmysle zákona 308/1991. Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa konala na piatu pôstnu nedeľu vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku. Peniaze tvoria polovicu zo zbierky, druhá polovica bude použitá na pomoc ľuďom trpiacim vojnovým konfliktom priamo na Ukrajine.Maximálna výška podpory na projekt je 50 000 eur. Minimálna výška grantu je 1000 eur. Žiadosť o príspevok je nutné predložiť na predpísanom formulári do 31. júla 2022 v elektronickej forme na e-mailovú adresu: eo@kbs.sk, a zároveň písomne na adresu: Ekonomické oddelenie, Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.Box 113, 814 99 Bratislava. Úspešné projekty budú zverejnené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.Výzva a formulár žiadosti
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022