Cirkev v piatok slávi slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

TK KBS, RV, tk, ddi, ml; pz | 22. 06. 2022 12:43Bratislava 22. júna (RV/TK KBS) V piatok bude celá Cirkev sláviť slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri tejto príležitosti prinášame text katolíckeho kňaza Daniela Diana. Využité sú v ňom texty s Vatikánskeho rozhlasu.Počiatky osobitnej úcty k Ježišovmu Srdcu siahajú do 12. storočia k sv. Anzelmovi (†1180), sv. Bernardovi (†1154), ktorí často hovoria o Spasiteľovom Srdci. Úcta Najsvätejšieho Srdca Pána sa zrodila v ovzduší kristocentrickej a mystickej spirituality. Tá sa vytvorila okolo benediktínskeho a františkánskeho rádu. Z rozjímania o Kristovom utrpení a jeho prebodnutom boku došlo k vnímaniu symboliky srdca, ktoré je otvoreným útočišťom duší, pokladom božského bohatstva a symbolom nekonečnej lásky. Bl. Jozef Hermann okolo roku 1200 napísal hymnus Sumni Regis Cor aveto (Zdrav buď, Srdce Kráľa Najvyššieho). V 13. storočí táto úcta dostáva na samotný vrchol. Bola to sv. Luitgarda (†1246), sv. Mechtilda Magdeburská, ktorá mala roku 1250 prvé videnie modlitieb Najsvätejšieho Srdca. Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi,  (1217/1221 - + 15. júl 1274), titulovaný ako Doctor Seraphicus ( serafínsky doktor) v diele Vita mystica (Mystický život) píše ako prvý o úcte Najsvätejšieho Srdca. Medzi ďalších veľkých ctiteľov v dejinách Cirkvi patrili napríklad sv. Gertrúda Veká, mystička (1256-1302), ktorá o Ježišovom Srdci napísala obdivuhodné veci, sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi (1193 – 1280), sv. Katarína Sienská panna a učiteľka Cirkvi (1347-1380), sv. Peter Faber, spoluzakladateľ Spoločnosti Ježišovej (1506 – 1546) či sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (1567 – 1622).Najväčším apoštolom kultu Ježišovho Srdca a Nepoškvrneného srdca Panny Márie sa stal sv. Ján Eudes, rehoľník (1601 – 1680). Zásluhou tohto  veľkého ctiteľa Božského Srdca boli v roku 1672 schválené prvé votívne sväté omše, litánie o Liturgia hodín – ofícium o Božskom Srdci. Pápež sv. Pius X. ho volal „pôvodca, učiteľ a apoštol liturgickej úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu“. Po zjaveniach Božského Srdca rehoľníčke Margite Márii Alacoque vo francúzskom Paray-le-Monial v 2. polovici 17. storočia sa táto úcta začala veľmi vzmáhať. Štyri zjavenia Pána sv. Margite Márii Alacoque sa stali základom dnešných pobožností k Božskému Srdcu. V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“ Samotnú pobožnosť schválil pápež Klement XIII.(1693 – 1758). Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú Cirkev ustanovil v roku 1856 pápež Pius IX., ktorý vyhlásil sestru Margitu Máriu Alacoque za blahoslavenú.   Pri príležitosti stého výročia zavedenia tohto sviatku, vydal pápež Pius XII. encykliku s názvom „Haurietis Aquas“ (Čerpajte vodu), v ktorom vysvetľuje teológiu úcty k Božskému Srdcu. Emeritný pápež Benedikt XVI. v jednom z poludňajších príhovorov Anjel Pána zasa pripomenul, že „v srdci Spasiteľa si uctievame Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo.“Pri zjaveniach sv. Margite Márii Alacoque Pán Ježiš tým, ktorí zbožne uctievajú jeho Srdce dal niekoľko prisľúbení, sú nimi, časom sa ustálili v počte 12:1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

2. Ich rodinám udelím pokoj.

3. Poteším ich vo všetkých protivenstvách

4. V živote, ale hlavne pri smrti budem ich bezpečnou ochranou.

5. Hojne požehnám každé ich podujatie.

6.Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.

7. Vlažné duše sa stanú horlivými.

8. Horlivé duše obsiahnu chytro veľkú dokonalosť.

9. Domy, v ktorých si obraz môjho Srdca zavesia a uctia, odmením požehnaním.

10. Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia.

11. Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť, vpíšem do svojho Srdca a nikdy ich stade nevytriem.

12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, ktorí budú prijímať v prvé piatky deväť mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia; že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje Srdce sa im stane bezpečným útulkom v poslednej chvíli.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu je rozšírená po celom svete, v mnohých farnostiach je prvý piatok zasvätený Božskému Srdcu a prvopiatková spoveď je príležitosťou, ako sa zastaviť, zrátať, zhodnotiť svoj život, odovzdať Bohu svoje chyby a začať nový mesiac s čistým štítom. Na Slovensku sa tiež konajú púte k Božskému Srdcu Ježišovmu, napríklad v Litave.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022