K Panne Márii, rozväzujúcej uzly, sa obracajú veriaci z celého sveta

TK KBS, RV cz, rp;pz | 19. 10. 2021 15:26Obraz Panny Márie, Rozväzovateľky uzlov

Foto: SpC-Vatican

Nemecko 19. októbra (TK KBS) Veriaci v nemeckom Augsburgu očakávajú opätovné otvorenie kostola, ktorý uchováva originál barokového obrazu Panny Márie, rozväzujúcej uzly. Úctu k tejto Matke, ktorá "svojou vierou a poslušnosťou rozuzlila to, čo zviazala Eva neposlušnosťou a neverou" (sv. Irenej), rozšíril v Argentíne a južnej Amerike vôbec niekdajší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, súčasný pápež František.Románsky kostol sv. Petra, ktorý dominuje historickému jadru bavorského Augsburgu, je už mesiace uzavretý z dôvodu pandemických obmedzení. Slúži sa tu jediná nedeľná svätá omša, na ktorej sa môžu zúčastňovať najviac traja ľudia. Úctu k Panne Márii, rozväzujúcej uzly, to však nijako neoslabilo. Z celého sveta dochádzajú žiadosti o opätovné sprístupnenie kostola a prosby o príhovornú modlitbu.O kostol sa stará občianska nadácia Virgen Maria Knotenlöserin, ktorú už tridsaťdva rokov riadi Martin Ziegelmayr. Počas virtuálnej prehliadky chrámu pre Vatikánsky rozhlas zdôraznil, že vplyv pápeža Františka na rozšírenie úcty k tomuto mariánskemu vyobrazeniu je nepopierateľný. Jorgeho Maria Bergoglia počas teologických štúdií v Nemecku oslovila Maria rozväzujúca uzly tak, že jej obraz šíril naďalej v rodnom meste. V roku 1996 bola vytvorená kópia plátna, ktorú dnes uchováva buenosaireský kostol San José del Talar.Podľa Ziegelmayra záujem o tento nevšedný mariánsky kult vzrástol s pápežovým pontifikátom. V nepandemickém období do kostola denne zavítalo až päťsto pútnikov z Nemecka a najrôznejších častí sveta. Dnes naopak každodenne dochádzajú desiatky mailových žiadostí o modlitbu, ktoré farár kostola sv. Petra kladie na oltár a po niekoľkých dňoch ich spaľuje. Obraz Panny Márie, rozväzujúcej uzly, ktorý okolo roku 1700 namaľoval nemecký maliar Johann Georg Melchior Schmidtner, je jedinečný svojho druhu rovnako z umelecko-historického hľadiska.Existuje totiž množstvo rôznorodých Madon, ale žiadna iná nerozplieta uzly. Podľa tradície bol objednávateľom obrazu s rozmermi 182 x 110 cm katolícky kňaz a učenec Hieronymus Ambrosius Langenmantel (1641-1718), ktorý nadviazal na rodinnú udalosť z dejín svojho šľachtického rodu. Jeho dedo Wolfgang Langenmantel (1586-1637) chcel zabrániť rozpadu svojho manželstva so Sophiou Rentzovou (1590-1649), a preto v Ingolstadte navštívil jezuitov Jakoba Rema. Tento kandidát svätorečenia, mariánsky ctiteľ, zakladateľ mariánskych kongregácií a autor pobožnosti k ingolstadtskej trikrát Obdivuhodnej Matke (ktorej obraz potom prevzalo tiež Schönstattské hnutie), sa modlil k Panne Márii o návrat pokoja do daného manželstva a vyhladenie všetkých uzlov, a odvrátil tak hroziacu krízu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021